Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 23/04/2024 |
Uroczystość św. Wojciecha
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Jak celebrować Wigilię Paschalną w domu. Nabożeństwo na wieczór Wielkiej Soboty

WEB3_JESUS_ADAM_EVE_SATURDAY_Shutterstock_407922175.jpeg

Koraysa | Shutterstock

Redakcja - 11.04.20

Wielki Tydzień to bardzo szczególny czas w życiu chrześcijan. Towarzyszymy Jezusowi w drodze na Kalwarię, w Jego męce, śmierci, a ostatecznie – w zmartwychwstaniu! By wam w tym pomóc, od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania codziennie publikujemy tekst domowej liturgii.

Jest to nabożeństwo Słowa Bożego przeznaczone dla tych, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w Wigilii Paschalnej w kościele. 

Instrukcja dotycząca Liturgii Światła:

 • Trzeba poświęcić część soboty, by przygotować to nabożeństwo – na pewno będzie to niezapomniane wydarzenie, więc warto to zrobić.
 • Najlepiej jest rozpocząć tę liturgię po zachodzie słońca.
 • Pamiętajmy, by przygotować posiłek na czas po liturgii, kiedy już będziemy świętować. To najpiękniejsze święto roku: Alleluja! Świętujemy przecież ostateczne zwycięstwo Chrystusa, naszego brata i Boga nad złem i śmiercią.

Wskazówki praktyczne:

 • Przygotujmy świece: jedną dużą, mniejsze świece dla każdego uczestnika oraz pudełko małych świeczek typu tealight.
 • Jedna duża świeca musi wystarczyć na całą celebrację i służyć za świecę paschalną.
 • Z braku świec można posłużyć się smartfonem (w trybie samolotowym) i jego latarką lub domową latarką: przydadzą się też przy czytaniach w ciemności.
 • Jeśli w Wielki Piątek i większość Wielkiej Soboty trwamy w nastroju pokutnym, tu już wyciągamy wszystkie ozdoby, obrazy, ikony, kwiaty itp. Dzieci mogą przygotować swoje obrazki i rysunki oraz kolorowe pisanki.
 • Jeśli mamy, przyda się nam również mały dzwonek – do dzwonienia podczas „Chwała” (Gloria). Jeśli nie mamy dzwonka, można znaleźć w smartfonach dźwięk naturalnego dzwonu i skorzystać z tego przed i po wykonaniu „Chwała”.

Instrukcja ogólna:

 • Tekst nabożeństwa jest rozpisany na dwie lub więcej osób, ale można nim także modlić się w pojedynkę.
 • Warto przygotować miejsce do modlitwy, bo to pomoże nam skupić się na Słowie Bożym.
 • Ustaw tam krzyż, obraz lub ikonę nawiązującą do tajemnicy przeżywanych dni.
 • Zapal świecę.
 • Jeśli masz, ustaw także kwiaty – ten akcent podkreśli radosny wymiar nadchodzącej Wielkanocy.
 • Jeśli modlisz się w większym gronie, wyznacz osobę, która poprowadzi modlitwę.
 • Prowadzący decyduje o długości momentów ciszy.
 • Wyznaczcie, kto czyta poszczególne czytania.
 • Przygotowujemy wcześniej modlitwę wiernych i wyznaczamy osobę, która ją przeczyta lub wypowie z serca.
 • Można przygotować też odpowiednie pieśni.

* * *

Wigilia Paschalna

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Wierzysz w to?»

Wszystkie światła w domu powinny być zgaszone, zapalamy małe świece rozmieszczone w pomieszczeniu. Gromadzimy się przy tych świecach.
Osoba, która prowadzi nabożeństwo, zabiera głos:

Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc,
w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia,
Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie,
aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę.

Nie możemy niestety sprawować tej liturgii w świątyni,
niemniej dobrze wiemy, że jeśli gromadzimy się na modlitwie w Jego imię,
nasz Pan jest tu pośród nas.
Wierzymy też, że kiedy odczytujemy słowo Kościoła,
to On sam – Słowo Boże – mówi do nas.

Jego słowo jest dla nas prawdziwym pokarmem.
Dlatego będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana,
słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy.
Możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią
i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.

Pauza 

We wspólnocie serc oraz ducha z całym Kościołem
celebrujmy Liturgię Światła
i wysłuchajmy słowa, które zbawia.

Po chwili ciszy wszyscy wstają i robią znak krzyża, mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

LITURGIA ŚWIATŁA 

Prowadzący zapala dużą świecę, która służyć nam będzie za świecę paschalną i trzyma ją zapaloną w dłoniach.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący następnie wypowiada modlitwę:

Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały, poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Prowadzący mówi:

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Wszyscy powtarzają:

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

PROCESJA

W przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych czytamy: „Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. To samo czynimy w Wigilię Paschalną. Wielka nowina o zmartwychwstaniu rozlega się pośród nocy: „Światło Chrystusa!”.

Prowadzący wznosi świecę paschalną i głośno wypowiada:

Światło Chrystusa!

Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Następnie od świecy paschalnej wszyscy zapalają swoje osobiste świece. Jeśli brakuje nam świec, można użyć latarki lub smartfona. 

Przechodzimy procesyjnie – o ile to możliwe – po naszym mieszkaniu, dwukrotnie się zatrzymując i powtarzając aklamację:

Światło Chrystusa!

Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Nadal stoimy i trzymamy zapalone świece. 

EXSULTET

Użyjmy krótszej formy Orędzia Wielkanocnego. Jeśli ktoś potrafi, niech odśpiewa. Jeśli nie, poprośmy osobę, która najładniej czyta. 

Weselcie się już, zastępy aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!
Zdobny blaskiem takiej światłości raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.

Prowadzący: Pan z wami.

Wszyscy: I z duchem twoim.

P. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

P. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.

O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa!

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym.

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

W tę noc pełna łaski, przyjmij Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju.

Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy.

Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba.

Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen (3x).

Świecę paschalną ustawiamy w bezpiecznym miejscu modlitwy, a nasze świece gasimy i siadamy. 

LITURGIA SŁOWA

CZYTANIE ZE STAREGO TESTAMENTU 

Przejście Izraela przez Morze Czerwone                                           

Czytanie z Księgi Wyjścia [Wj 14,15-15,1]

Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan».

Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc.

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza.

O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami».

A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce, Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.

W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:

Nie mówi się: Oto słowo Boże.

Wszyscy śpiewają refren.

KANTYK [Wj 15,1.2.4-5.17ab-18]

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.

Będę śpiewał na cześć Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca
pogrążył w morskiej przepaści.

Refren

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa,
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę;
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.

Refren

Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym.
Przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.

Refren

Wyprowadziłeś lud swój i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
Pan Bóg jest Królem
na zawsze, na wieki.

Refren

Wszyscy wstają, a prowadzący odmawia modlitwę:

Boże, Ty w świetle Nowego Testamentu
objawiłeś znaczenie cudownych wydarzeń dawnych czasów:
Morze Czerwone jest znakiem zdroju chrztu świętego,
a naród wyprowadzony z niewoli
zapowiedzią tajemnicy ludu chrześcijańskiego;
spraw, aby wszystkie ludy przez wiarę
osiągnęły udział w godności narodu wybranego
i odrodziły się w Duchu Świętym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Aby zaznaczyć przejście od Starego do Nowego Testamentu, odśpiewujemy „Chwała na wysokości” – „Gloria”. Jeśli mamy mały dzwoneczek, można dzwonić przez cały śpiew. Jeśli nie mamy dzwonków, można puścić dźwięk naturalnych dzwonów ze smartfona: przed i po śpiewie. 

Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam Tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris:
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Chwała na wysokości Bogu

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię,
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste,
Z Duchem Świętym,
w chwale Boga Ojca.
Amen.

Siadamy 

EPISTOŁA   

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian [Rz 6,3-11]

Bracia:

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki!

PSALM 118 (117),1-2.16-17.22-23

Wszyscy śpiewają refren: tryumfalne „Alleluja”. 

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
«Jego łaska na wieki».

Refren

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Refren

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Refren

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza [Mt 28,1-10]

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem».

Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Po zakończeniu Ewangelii ponownie wszyscy radośnie śpiewają:

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Wszyscy siadają.

Prowadzący powtarza wersety, podając je wszystkim jak echo do rozważania w ciszy:

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Wierzysz w to?»

Poświęcamy trzy minuty na modlitwę osobistą.

KANTYK

Wstajemy i śpiewamy pieśń lub uroczyście odczytujemy:

Refren: Radosna Światłości,
Prawdziwa, Jedyna Mądrości,
Jezu Chryste, Panie nasz.

1. Tobie śpiewamy, Synu Maryi,
Oblubienicy wolnej od skazy,
żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,
Ty, który źródłem jesteś Jasności.

2. Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,
Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,
udrękę nocy Ty z nas usuwasz
i dusze świętych Ty sam oświecasz.

3. Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,
rozjaśnia myśli i budzi serce,
Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,
racz nas zachować od zła wszelkiego.

4. Niech nasze dusze spoczną w pokoju,
gdy Cię poznają i umiłują,
niech nasze oczy patrzą bez końca
na Twoją Światłość niewysłowioną.

5. Abyśmy wreszcie wolni od grzechu
i pokonawszy lęki tej ziemi
czerpali siłę z Twojego życia,
z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.

6. Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty,
w którym wołamy do Boga: Ojcze,
niech Jego rosa ożywi duszę,
niech nas napełnią królewskie dary.

7. Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,
Ciebie sławimy w niezmiennej chwale.
Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,
który jak Pieczęć błyszczy jedności.

Wszyscy siedzą.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

W noc paschalną – kiedy zwykle odbywają się chrzty dorosłych – odnawiamy również nasze wyznanie wiary na pamiątkę naszego chrztu. Odmówimy teraz lub odśpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych: ludzi, którzy nieśli wiarę, którą my dziedziczymy. Dodajmy do litanii świętych patronów członków naszej rodziny, obecnych lub nie, oraz tych bliskich, o których wiemy, że chorują. 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,
Święty Abrahamie, módl się za nami.
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju,
Święty Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,
Święci Izaaku i Janie z Ameryki,
Święty Piotrze z Polinezji,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chryzostomie,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Różo z Limy,
Święty Ludwiku, módl się za nami.
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Tu dodajmy świętych patronów naszej rodziny i bliskich…
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Wstajemy

Prowadzący wzywa wszystkich, by odnowili swe przyrzeczenia chrzcielne:

Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący inicjuje Modlitwę Pańską:

Zjednoczeni w Duchu Świętym oraz w jedności z całym Kościołem ośmielamy się mówić, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Mówimy albo śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

I od razu dodajemy:

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Następnie prowadzący zachęca do przekazania sobie znaku pokoju:

Połączyliśmy nasze głosy z Chrystusem, by modlić się do Ojca. Jesteśmy synami w Synu. W miłości, która nas łączy, odnowieni przez Słowo Boże, przekażmy sobie znak pokoju, znak komunii, który otrzymujemy od Boga.

W zależności od sytuacji przekazujemy sobie znak pokoju przez podanie dłoni lub ukłon. Siadamy.

KOMUNIA DUCHOWA

Prowadzący mówi:

Choć nie możemy przyjąć komunii sakramentalnej podczas mszy świętej, papież Franciszek zachęca nas gorąco do komunii duchowej, nazywanej także „komunią pragnienia”. Módlmy się słowami zaproponowanymi przez papieża:

Klękam u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie kocham.
Amen.

Cisza

W głębi serca pozwólmy, by rosło w nas pragnienie jedności z Jezusem w komunii sakramentalnej.
I by Jego miłość zaczęła działać w naszym życiu. Byśmy kochali innych, jak on nas umiłował.

Cisza przez 5 minut na bycie sam na sam z Jezusem.
Wstajemy i jeszcze raz śpiewamy radosne „Alleluja”:

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Prowadzący wypowiada formułę błogosławieństwa

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Niech w uroczystość wielkanocną
błogosławi nas Bóg wszechmogący
i zachowa nas od wszelkiego grzechu. W. Amen.

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna
odrodził nas do życia wiecznego,
niech da nam udział w Jego chwale. W. Amen.

Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki
doprowadził nas do wielkanocnej radości,
niech sprawi, abyśmy obchodzili
nieprzemijające święta w radości wiecznej. W. Amen.

Wszyscy razem kończymy:
Niech na nas spłynie łaska Boża
i mieszka w nas na zawsze. Amen. 

Wszyscy robią znak krzyża.
Rodzice mogą teraz również naznaczyć czoła swych dzieci znakiem krzyża. 

Możemy zakończyć celebrację, śpiewając „Regina Caeli” lub inną radosną pieśń maryjną:

Regina Caeli, laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Królowo nieba, wesel się, alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!

Tags:
liturgiatriduum paschalneWielka Sobota
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail