Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 01/12/2022 |
Św. Karola de Foucauld
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Nabożeństwo Słowa Bożego na Niedzielę Miłosierdzia przeżywaną w domu

WEB3 DIVINE MERCY OLD TESTAMENT HistoryIsReseach CC Dipinto_Originale_Autentico_Divina_Misericordia_Gesù_Confido_Santa_Faustina_Pittore_Eugeniusz_Kazimirowski_1934

HistoryIsResearch | CC

Redakcja - publikacja 18.04.20, aktualizacja 10.04.2021

Aby głęboko przeżyć Niedzielę Miłosierdzia bez wychodzenia z domu, przygotowaliśmy dla was nabożeństwo Słowa Bożego.

Instrukcja :

 • Nabożeństwo można odprawić w dowolnym momencie pomiędzy sobotnim wieczorem a wieczorem w niedzielę.
 • Tekst nabożeństwa jest rozpisany na dwie lub więcej osób, ale można nim także modlić się w pojedynkę.
 • Warto przygotować miejsce do modlitwy, bo to pomoże nam skupić się na Słowie Bożym.
 • Ustaw tam krzyż, obraz lub ikonę nawiązującą do tajemnicy przeżywanych dni.
 • Zapal świecę.
 • Jeśli masz, ustaw także kwiaty – ten akcent podkreśli radosny wymiar Okresu Wielkanocnego.
 • Jeśli modlisz się w większym gronie, wyznacz osobę, która poprowadzi modlitwę.
 • Prowadzący decyduje o długości momentów ciszy.
 • Wyznaczcie, kto czyta poszczególne czytania.
 • Przygotowujemy wcześniej modlitwę wiernych i wyznaczamy osobę, która ją przeczyta lub wypowie z serca.
 • Można przygotować też odpowiednie pieśni.
 • Warto uprzednio zdecydować, czy chcemy odczytywać lub śpiewać Sekwencję Paschalną.

* * *

Druga Niedziela Wielkanocy

Niedziela Bożego Miłosierdzia

«Bo Jego miłość jest wieczna»

Prowadzący mówi:

Bracia i siostry,

niedziela, pierwszy dzień tygodnia,
jest dla nas, chrześcijan, dniem Pańskim,
dniem ustanowionym by świętować Zmartwychwstanie.
A dziś, w drugą niedzielę Wielkanocy,
ile byśmy oddali, żeby tylko wyjść z naszych domów
i pójść do naszych parafialnych kościołów,
by tam dołączyć do zgromadzenia braci i sióstr,
zgromadzenia, w którym to ponownie będzie nam dane
skosztować Ciała Chrystusa
i doświadczać Jego prawdziwej obecności.
Ach, bracia i siostry, jakże nasze serca płoną
w tę świętą niedzielę, by uczestniczyć w ofierze Pańskiej,
tak byśmy, posileni i umocnieni,
mogli stać się dla bliźnich tym, cośmy otrzymali:
Ciałem Chrystusa kochającym tych, którzy są na świecie
i kochającym ich aż do końca.

Tymczasem w tę Niedzielę Bożego Miłosierdzia
doświadczamy w naszym życiu
zmartwień o dzień dzisiejszy, strachu o przyszłość,
doświaczamy żalu, cierpienia, a niektórzy nawet śmierci.
Jak to być może, że w czasie,
gdy najbardziej potrzebujemy
łask płynących z mszy świętej
nasze drzwi muszą być zaryglowane, a my w izolacji!

Bracie i siostry, nie bądźmy smutni:
On naprawdę zmartwychwstał!
Jesteśmy zamknięci w domach?
To nieistotne:
Jezus zmartwychwstały będzie tu pośrodku nas!
I z pewnością nam powie:
„Mój pokój i moja radość niech będą z wami!”.

Ależ tak,
jeśli gromadzimy się tu, by modlić się w Jego imię,
Jezus Chrystus z pewnością jest pośród nas.
Ależ tak, skoro będziemy odczytywać Boże Słowo Kościoła,
On, Słowo Boże, będzie tu obecny pośród nas
i nie miejmy wątpliwości, będzie do nas mówił.

Pauza

Panie Jezu, teraz – gdy nie możemy uczestniczyć w Eucharystii – jeszcze bardziej niż zwykle oczekujesz od nas, byśmy wchodzili w tajemnicę Twej Ofiary oraz kochali naszych bliźnich, jak Ty nas umiłowałeś.

Po chwili ciszy wszyscy wstają i robią znak krzyża, mówiąc :

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący kontynuuje :

By przygotować się na przyjęcie Słowa Bożego
i by nas ono uzdrowiło,
uznajmy, że jesteśmy grzeszni.

Odmawiamy modlitwę pokutną, np.:

Prowadzący: Zmiłuj się nad nami, Panie.
Reszta: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Prowadzący: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Reszta: I daj nam swoje zbawienie.

Prowadzący prosi o odpuszczenie grzechów:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Reszta: Amen.

Mówimy albo śpiewamy:

Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami

Śpiewamy lub uroczyście odczytujemy Gloria. 

Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam Tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris:
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Chwała na wysokości Bogu

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię,
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste,
Z Duchem Świętym,
w chwale Boga Ojca.
Amen.

Prowadzący:

Boże, Ty przez Twojego Syna pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego,
spraw, abyśmy świętując Zmartwychwstanie Pańskie,
zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Reszta: Amen.

Czytający stoi, reszta wiernych siedzi.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich [Dz 2,32-35]

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże. 

Reszta: Bogu niech będą dzięki

Czytający lub śpiewający psalm stoi, reszta siedzi.

PSALM 118 (117)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
albo: Alleluja.

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».

Refren.

Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

Refren.

O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła [1,9-11a.12-13.17-19]

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei».

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.

Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać».

Oto słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki

Sekwencja Paschalna
Jeśli uznamy za słuszne, można opuścić sekwencję.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

EWANGELIA

Wszyscy wstają. Ewangelia jest odczytywana. by podkreślić wielkanocną radość, śpiewamy Alleluja.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Jana [J 20,19-31]

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Po zakończeniu Ewangelii ponownie wszyscy radośnie śpiewają:

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Wszyscy siadają. Żadna aklamacja nie kończy czytania Ewangelii, a prowadzący czyta werset, podając go wszystkim jak echo do rozważania w ciszy:

«Jego miłość jest wieczna»

3 minut poświęcamy na medytację i ciszę.

KANTYK

Dla chętnych: wstajemy i śpiewamy pieśń lub uroczyście odczytujemy:

Refren: Radosna Światłości,
Prawdziwa Jedyna Mądrości,
Jezu Chryste, Panie nasz.

1. Tobie śpiewamy, Synu Maryi,
Oblubienicy wolnej od skazy,
żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,
Ty, który źródłem jesteś Jasności.

2. Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,
Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,
udrękę nocy Ty z nas usuwasz
i dusze świętych Ty sam oświecasz.

3. Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,
rozjaśnia myśli i budzi serce,
Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,
racz nas zachować od zła wszelkiego.

4. Niech nasze dusze spoczną w pokoju,
gdy Cię poznają i umiłują,
niech nasze oczy patrzą bez końca
na Twoją Światłość niewysłowioną.

5. Abyśmy wreszcie wolni od grzechu
i pokonawszy lęki tej ziemi
czerpali siłę z Twojego życia,
z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.

6. Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty,
w którym wołamy do Boga: Ojcze,
niech Jego rosa ożywi duszę,
niech nas napełnią królewskie dary.

7. Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,
Ciebie sławimy w niezmiennej chwale.
Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,
który jak Pieczęć błyszczy jedności.

Potem wszyscy wstają i wyznają wiarę recytując Symbol Apostolski:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie (społeczność Świętych),
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

Wszyscy stoją i modlą się modlitwą powszechną przygotowaną przez domowników lub według poniższego wzoru. Pomiędzy wezwaniami pozostawiamy chwilę ciszy.

Prowadzący:

Silni wiarą tych, którzy wierzą, a nie widzieli,
skierujmy do naszego miłosiernego Ojca tę modlitwę:

Prowadzący: Bo Twoja miłość jest wieczna!
Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Panie Boże,
wylej łaskę Twego miłosierdzia
na swój Kościół.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Ześlij Ducha wiary
na tych, którzy wątpią w miłosierdzie.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Udziel Ducha pokoju i zgody
wszystkim naszym rodzinom.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Obdarz radością wszystkich tych,
którzy cierpią z powodu izolacji.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Wspieraj odwagą i bezinteresownością tych,
którzy opiekują się chorymi
oraz by wynaleźli odpowiedni lek.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Przyjdź z pomocą
osobom w szpitalach i ich rodzinom.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

W Twoim miłosierdziu, otwórz naszym zmarłym
bramy życia wiecznego.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

W tym momencie wszyscy obecni mogą dołączyć swoje osobiste intencje i modlitwy. Po każdej z nich wspólnie mówimy:

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Wszyscy wstają, a prowadzący inicjuje Modlitwę Pańską.

Zjednoczeni w Duchu Świętym oraz w jedności z całym Kościołem ośmielamy się mówić, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Mówimy albo śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

I od razu dodajemy:

Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki.

Następnie prowadzący zachęca do przekazania sobie znaku pokoju:

Połączyliśmy nasze głosy z Chrystusem, by modlić się do Ojca. Jesteśmy synami w Synu. W miłości, która nas łączy, odnowieni przez Słowo Boże, przekażmy sobie znak pokoju, znak komunii, który otrzymujemy od Boga.

W zależności od sytuacji przekazujemy sobie znak pokoju przez podanie dłoni lub ukłon. Siadamy.

KOMUNIA DUCHOWA

Prowadzący mówi:

Choć nie możemy przyjąć Komunii sakramentalnej podczas mszy świętej, papież Franciszek zachęca nas gorąco do komunii duchowej, nazywanej także „komunią pragnienia”. Módlmy się słowami zaproponowanymi przez papieża:

Klękam u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej Komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie kocham.

Amen.

Pauza

W głębi serca pozwólmy,
by rosło w nas pragnienie jedności z Jezusem
w Komunii sakramentalnej.
I by Jego miłość zaczęła działać w naszym życiu.
Byśmy kochali innych, jak on nas umiłował.

Cisza przez 5 minut sam na sam z Jezusem.

Wstajemy i jeszcze raz śpiewamy radosne Alleluja:

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Prowadzący wypowiada formułę błogosławieństwa

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi nas Bóg wszechmogący
i zachowa was od wszelkiego grzechu. W.Amen.

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna
odrodził nas do życia wiecznego,
niech da nam udział w Jego chwale. W. Amen.

Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki
doprowadził nas do wielkanocnej radości,
niech sprawi abyśmy obchodzili
nieprzemijające Święta w radości wiecznej. W. Amen.

Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

Wszyscy razem kończymy

Niech na nas spłynie łaska Boża,
I mieszka w nas na zawsze. Amen. 

Wszyscy robią znak krzyża.
Rodzice mogą teraz również naznaczyć czoła swych dzieci znakiem krzyża. 

Możemy zakończyć celebrację, śpiewając Regina Caeli lub inną radosną pieśń maryjną.

Regina Caeli, laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Królowo nieba, wesel się, alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!

Aby kontynuować świętowanie tego dnia, zachęcamy do odkrycia wspaniałej tradycji odmówienia Liturgii Godzin. Przez Okres Wielkanocny będziemy wam proponować kolejne formuły celebracji w domu, by towarzyszyć wam w świętowaniu okresu paschalnego – pomimo wszystko – na chwałę Bożą i dla zbawienia świata.

Wiesz już, na co przeznaczysz adwentową jałmużnę?

Pomóż nam, tak jak inni Czytelnicy, szerzyć dobro i wiarę w Internecie. Wystarczy, że każdy wpłaci tylko 12 złotych, byśmy mogli dalej tworzyć darmowe treści, które podnoszą Cię na duchu.

Złóż adwentową jałmużnę
Tags:
Boże Miłosierdzienabożeństwo
Wesprzyj Aleteię!

Jeśli czytasz ten artykuł, to właśnie dlatego, że tysiące takich jak Ty wsparło nas swoją modlitwą i ofiarą. Hojność naszych czytelników umożliwia stałe prowadzenie tego ewangelizacyjnego dzieła. Poniżej znajdziesz kilka ważnych danych:

 • 20 milionów czytelników korzysta z portalu Aleteia każdego miesiąca na całym świecie.
 • Aleteia ukazuje się w siedmiu językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim i słoweńskim.
 • Każdego miesiąca nasi czytelnicy odwiedzają ponad 50 milionów stron Aletei.
 • Prawie 4 miliony użytkowników śledzą nasze serwisy w social mediach.
 • W każdym miesiącu publikujemy średnio 2 450 artykułów oraz około 40 wideo.
 • Cała ta praca jest wykonywana przez 60 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu na kilku kontynentach, a około 400 osób to nasi współpracownicy (autorzy, dziennikarze, tłumacze, fotografowie).

Jak zapewne się domyślacie, za tymi cyframi stoi ogromny wysiłek wielu ludzi. Potrzebujemy Twojego wsparcia, byśmy mogli kontynuować tę służbę w dziele ewangelizacji wobec każdego, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest i w jaki sposób jest w stanie nas wspomóc.

Wesprzyj nas nawet drobną kwotą kilku złotych - zajmie to tylko chwilę. Dziękujemy!

Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail