Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

10 globalnych korzyści z pandemii

SOLIDARITY
Shutterstock | Gulliver20
Udostępnij

Pandemia koronawirusa dotknęła niemal cały świat, powodując bolesne, a czasem tragiczne skutki zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Jednak, co może brzmieć zaskakująco, przyczyniła się również do zainicjowania wielu pozytywnych zmian…

Większość korzyści z obecnej pandemii koronawirusa dostrzeżemy prawdopodobnie „po”, kiedy jako tako wrócimy do normalności. Jednak ich zwiastuny wyraźnie zarysowują się już dziś. Jakie to tendencje?

 

1
Poprawa klimatu

Lepsza jakość powietrza w wielu miejscach świata, wynikająca z ograniczonej działalności osób i działalności gospodarczej, to wartość, której nie powinniśmy zatracić w przyszłości. Dlatego coraz więcej krajów i instytucji będzie inwestować w badania nad pozyskiwaniem i rozwijaniem alternatywnych źródeł energii.

2
Docenienie wartości rodziny

Podczas kwarantanny rodzice mieli okazję poznać lepiej swoje dzieci, dzieci swoich rodziców, a małżonkowie siebie nawzajem. Wielu z nas doceniło rodzicielstwo, bardziej doceniliśmy także instytucję dziadków: wzajemna tęsknota spowodowana przymusową izolacją uświadomiła zarówno wnukom, jak i dziadkom, jak cenna i niezastąpiona jest to więź.

3
Większe otwarcie na Boga

Przymusowa izolacja, brak wpływu na sytuację związaną z pandemią i ograniczony dostęp do sakramentów zwiększyły potrzeby duchowe. Tam, gdzie nauka pokazuje swoje ograniczenia, pomocy i nadziei szukamy u Boga.

4
Lepsza opieka nad starszymi

Niestety, pandemia obnażyła ogromne braki w opiece zdrowotnej nad osobami starszymi, zwłaszcza tymi, które przebywają w domach spokojnej starości. Dlatego zaczną powstawać nowe ośrodki, nowe zarządzenia i restrykcje, i lepsza opieka zdrowotna w tym obszarze.

5
Inne lokowanie środków finansowych

Wszystkie kraje, również te najbardziej bogate, będą po pandemii biedniejsze. Wszystkie prognozy wskazują wielkie spadki w produkcji światowej. Jeśli chodzi o budżety poszczególnych krajów, więcej pieniędzy przeznaczy się na zdrowie i naukę niż np. na wydatki wojskowe. Więcej pieniędzy zostanie także przeznaczonych na kwestie związane z ochroną klimatu, jakością i bezpieczeństwem pracy oraz prognozowaniem pandemii czy innych klęsk żywiołowych.

6
Większa higiena osobista

Mieszkańcy ziemi będą bardziej zwracali uwagę na higienę osobistą i zapobieganie w ten sposób infekcjom. Zasady higieny będą też lepiej przestrzegane, jeśli chodzi o mieszkania, sklepy, lokale gastronomiczne i miejsca pracy. Bezpieczeństwo będzie teraz górowało nad czynnikami ekonomicznymi.

7
Lepsze stosunki międzysąsiedzkie

Docenimy bardziej sąsiadów, ponieważ kiedy potrzebowaliśmy pomocy, mogliśmy o nią poprosić głównie te osoby, które najbliżej nas mieszkają. W miastach wielu sąsiadów (nawet z tej samej klatki) nigdy do tej pory nie miało okazji ze sobą porozmawiać, a ich kontakty ograniczały się tylko do zdawkowego pozdrowienia w windzie.

8
Lokalne i regionalne – górą

Turystyka, handel, rolnictwo i wiele innych sektorów będzie mieć jako priorytet bliskość (w sensie geograficznym, ale i międzyludzkim). To może zaowocować prostotą, bardziej przyjaznymi rozwiązaniami, a co za tym idzie – lepszą jakością. Ucierpią na tym zbędny luksus i nadmiar, ale może to pozytyw.

9
Szybszy proces cyfryzacji

Jeśli chodzi o ekonomię, wzrośnie przede wszystkim procent pracy zdalnej (szacuje się, że wkrótce będzie ona stanowiła 30% całej działalności), dzięki czemu będziemy mieli więcej czasu dla rodziny, poprawi się sposób zarządzania firmami, liczba firmowych spotkań zostanie ograniczona do minimum. To wszystko przyspieszy proces cyfryzacji.

10
Większa solidarność

Wzmocni się solidarność i wzajemna ochrona – zarówna ta indywidualna, jak i zbiorowa. Będziemy bardziej aktywnie działać w organizacjach pozarządowych, pomocy wolontariackiej i służbie innym, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym.

Na pewno do tej listy dałoby się dopisać kolejne punkty, ale tych dziesięć i tak już wyznacza bardzo ważny kierunek rozwoju w naszym życiu osobistym, społecznym, politycznym, gospodarczym, kulturalnym, jak i religijnym.