Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

W ciszy i samotności łatwiej usłyszeć głos Boga

Elijah
Udostępnij

Cisza bywa czasami trudna do wytrzymania. Kiedy jednak dostrzeżemy w niej okazję do posłuchania Boga, Jego obecność może przynieść nam głębokie ukojenie.

Cisza i odosobnienie

Święci szukali odosobnienia, by lepiej usłyszeć głos Boga. Również bohaterowie biblijni oddalali się od ludzi, by spotkać się z Bogiem w samotności. Czasami znajdowali spokojne miejsce w lesie, innym razem na górze.

Przykładem jest pewne wydarzenie z życia proroka Eliasza. Bóg wyraźnie prosi go: „Idź – powiedział – stań na górze przed Panem. Pan właśnie wtedy przechodził” (1 Krl 19, 11). Wtedy Bóg objawia się Eliaszowi poprzez „cichy i delikatny głos”, jak podają niektóre przekłady.

„(…) Potężny wicher rozłupywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w wichrze; a po wichrze – trzęsienie ziemi, lecz Pan nie był w trzęsieniu ziemi; po trzęsieniu ziemi – ogień, ale Pan nie był w ogniu; a po ogniu – szmer łagodnego powiewu” (1 Krl 19, 11-12).

Sam Jezus w czasie agonii w Ogrodzie Oliwnym oddalił się od Apostołów, aby rozmawiać z Ojcem Niebieskim. Mówi: „Usiądźcie tutaj, a Ja odejdę tam, aby się modlić” (Mt 26,36).

 

Okazja do posłuchania Boga

Aby usłyszeć głos Boga w duszy, musimy ograniczyć wszelkie zewnętrzne rozproszenia. Zazwyczaj jest dużo łatwiej modlić się w pustym kościele niż w zatłoczonym centrum wielkiego miasta. Nasze umysły szybko dają się zwieść przez bodźce słuchowe i wzrokowe.

Jak pokazuje życie Eliasza, Boga trudno jest usłyszeć w gwałtownym wichrze, w ogniu lub w trzęsieniu ziemi. Potrzebujemy ciszy.

Możemy korzystać z tej prostej lekcji za każdym razem, gdy nie ma obok nas innych ludzi. Czas samotności możemy odczytać jako dar od Boga i sposobność do pogłębienia relacji z Nim.

Cisza bywa czasami trudna do wytrzymania. Kiedy jednak zobaczymy w niej okazję do posłuchania Boga, Jego obecność może przynieść nam głębokie ukojenie.

Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaję za Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja Św. Pawła 2016. Wyjątek to „cichy i delikatny głos”, który pochodzi z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej.