Aleteia

Moim parafianom i mojej ojczyźnie błogosław, Panie! Litania kapłana

Udostępnij

O odwagę i dzielność w poglądach, o gorliwość w posłudze, o mądrość w działaniu – proszę Cię, Panie!

Boże, Tobie zawierzam to wszystko, co stawiasz na mojej drodze życia. Przyjmij moją modlitwę i wszystkie dobre intencje z nią związane. Wspomóż swoją łaską, aby nie pobudzała mojej pychy, ale przemieniała mnie w myśleniu i umacniała w działaniu na większą chwałę Bożą.

Panie, usłysz me wołanie.
Chryste, pospiesz mi na pomoc.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Za Twoją obecność – dziękuję Ci, Boże.
Za Twoją dobroć
Za Twoje słowo
Za Twoją czułość
Za Twoją cierpliwość
Za Twoją łagodność
Za Twoje miłosierdzie
Za Twoją troskę
Za Twoją miłość
Za Twoje błogosławieństwo

Za nieobecność na modlitwie przepraszam Cię, Boże.
Za moją złość
Za moje kłamstwa
Za moją obojętność
Za moją niecierpliwość
Za mój gniew
Za moje potępianie innych
Za moje lenistwo
Za moją pychę
Za moje złe słowa

O pogodę ducha proszę Cię, Boże.
O wytrwanie w dobrym
O łagodne usposobienie
O ducha modlitwy i kontemplacji
O wyciszenie wewnętrzne
O dar milczenia
O gorliwość w posłudze
O mądrość w działaniu
O otwartość na natchnienia
O odwagę i dzielność w poglądach

Moim bliskim i krewnym błogosław, Panie.
Moim współbraciom w kapłaństwie
Moim współbraciom w zakonie
Moim spowiednikom
Moim przyjaciołom
Moim dobrodziejom
Moim penitentom
Moim parafianom
Mojej ojczyźnie
Moim nieprzyjaciołom

W swojej dobroci przepuść nam, Panie!
W swojej cierpliwości wysłuchaj nas, Panie!
W swoim miłosierdziu zmiłuj się nad nami!

Autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA