Aleteia

Jaki jest związek między wiarą w Boga a moralnością? Raport Pew Research Center

DZIESIĘC PRZYKAZAŃ
piosi | Shutterstock
Udostępnij

„Jaki jest związek między wiarą w Boga a moralnością oraz jak ważny jest Bóg i modlitwa w życiu ludzi?” – te pytania postawił 38 426 osobom w 34 krajach na sześciu kontynentach ośrodek badań Pew Research Center w Waszyngtonie. Średnio 45 proc. respondentów uważa, że trzeba wierzyć w Boga, aby postępować moralnie i mieć dobre wartości. Charakterystyczne są natomiast duże różnice regionalne w odpowiedzi na to pytanie.

Jak podsumowuje Pew Research Center, mieszkańcy krajów reprezentujących gospodarki rynków wschodzących, którzy wzięli udział w tym badaniu, wydają się być bardziej religijni i bardziej skłonni do uznania religii za ważny element ich życia. Jednocześnie częściej niż przedstawiciele państw rozwiniętych gospodarczo powtarzają, że wiara w Boga jest konieczna, aby postępować moralnie. Jednak różnice w postawie dostrzeżono w obrębie poszczególnych krajów.

Mimo różnic, średnio 62 proc. w badanych krajach twierdzi, że religia odgrywa ważną rolę w ich życiu, podczas gdy 61 proc. uważa, że Bóg odgrywa ważną rolę w ich życiu, a 53 proc. mówi to samo w odniesieniu do modlitwy.

Od 1991 r. odsetek ludzi, którzy przyznają, że Bóg jest dla nich ważny, wzrósł w Rosji i na Ukrainie, podczas gdy w tym samym okresie w Europie Zachodniej nastąpił proces odwrotny.

 

Europa coraz bardziej świecka

W ośmiu zachodnioeuropejskich państwach, które zostały objęte najnowszą statystyką, zaledwie 22 proc. twierdzi, że wiara w Boga jest konieczna, aby żyć moralnie, podczas gdy w sześciu badanych krajach Europy Wschodniej 33 proc. ma taki pogląd. Zdaniem autorów badania, którzy powołują się na wcześniejsze dane, kontynent europejski staje się generalnie coraz bardziej świecki.

Spośród 13 krajów badanych w Unii Europejskiej, największy odsetek osób, którzy wiążą wiarę w Boga z moralnością (53 proc.) mieszka w Grecji. Kolejne miejsce zajmuje Bułgaria (50 proc.). Za Słowacją (45 proc.) i przed Litwą (29 proc.) plasuje się w tym swoistym rankingu Polska z odsetkiem 36 proc. Tylko 9 proc. badanych mieszkańców Szwecji twierdzi, że trzeba wierzyć w Boga, by żyć moralnie. Postawę taką charakteryzuje też 14 proc. badanych Czechów i 15 proc. Francuzów.

 

Większość katolików uważa, że trzeba wierzyć w Boga, aby postępować moralnie

Mniej niż połowa badanych z Kanady, jak i z USA twierdzi, że wiara w Boga jest konieczna, aby żyć moralnie (odpowiednio 26 proc. i 44 proc).

Natomiast prawie wszyscy ankietowani w Indonezji i na Filipinach (po 96 proc.) wskazują na bezsprzeczną relację między wiarą w Boga a posiadaniem dobrych wartości. 79 proc. mieszkańców Indii mówią to samo.

Za to mieszkańcy Korei Południowej są podzieleni w tej kwestii – 53 proc. twierdzi, że wiara w Boga jest konieczna, a 46 proc. uważa, że nie jest ona potrzebna do moralnego życia. Mniejszy odsetek w odniesieniu do tej kwestii zarejestrowano w Japonii (39 proc.) i Australii (19 proc.).

Z kolei wśród badanych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej związek między wiarą a moralnością widzi co najmniej siedem na dziesięć mieszkańców Libanu (72 proc.), Turcji (75 proc.) i Tunezji (84 proc.) Izraelczycy są niemal równo podzieleni wobec tego zagadnienia.

W każdym z badanych krajów Afryki Subsaharyjskiej przytłaczająca większość twierdzi, że wiara w Boga jest konieczna, aby żyć moralnie. Twierdzi tak ponad dziewięć na dziesięć osób w Kenii i Nigerii (odpowiednio 95 proc. i 93 proc.), a 84 proc. mieszkańców RPA skłonna jest łączyć wiarę w Boga z moralnością.

Większość objętych badaniem reprezentantów krajów Ameryki Łacińskiej upatruje w wierze w Boga warunek konieczny do moralnego życia, z najwyższym odsetkiem w Brazylii (84 proc.). Jak podkreślają autorzy ankiety katolicyzm pozostaje największą religią w Ameryce Łacińskiej, a większość katolików we wszystkich trzech badanych państwach uważa, że trzeba wierzyć w Boga, aby postępować moralnie.

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci w państwach o niższym produkcie krajowym brutto częściej skłonni są mówić, że wiara w Boga jest konieczna, aby żyć moralnie i mieć dobre wartości. Zdaniem Pew Research, istnieje odwrotna korelacja między takim czynnikiem jak PKB per capita a odsetkiem tych osób w społeczeństwie, które widzą związek między wiarą w Boga a moralnością.

rk (KAI) / Waszyngton