Aleteia

Dlaczego Pan Jezus tak narozrabiał w świątyni?

EWANGELIA DLA DZIECI
Udostępnij

No właśnie, dlaczego? – Antek nie wiedział i zapytał Zuzię, swoją siostrę bliźniaczkę. „Ewangelia dla dzieci 2021” to dobra pomoc w poznawaniu Słowa Bożego przez najmłodszych.

Zuzia i Antek to bohaterowie książki „Ewangelia dla dzieci 2021” (Edycja Świętego Pawła). Została napisana w odpowiedzi na prośby i sugestie czytelników cenionej serii „Ewangelia. Droga, Prawda i Życie”. Treść czytań na niedziele i święta 2021 r. przeżywana i interpretowana jest przez bliźniaków, Zuzię i Antka, którzy Pana Jezusa kochają, lubią, myślą o Nim, zadają Mu mnóstwo pytań i – chcą Go coraz lepiej poznać.

 

Ewangelia dla dzieci

„Ewangelia dla dzieci 2021” to niezbdnik kadej chrześcijańskiej rodziny w poznawaniu słowa Boego, zrozumieniu niedzielnej Eucharystii i wspólnym przeżywaniu roku liturgicznego. Niedzielne przygody z Pismem Świętym kończą się zagadką, rebusem lub inną formą zabawy edukacyjnej, wymagającą aktywności dziecka i utrwalającej poznawane treści. Jak zachęcał papież Franciszek:

Czytajcie Ewangelię, aby znaleźć w niej radość ycia i skarb królestwa Boego.

Publikacja zawiera: teksty Ewangelii na wszystkie niedziele i święta całego roku, odnośniki do Biblii, ciekawe historie o uroczych bliźniakach: Zuzi i Antku, pozwalające lepiej zrozumieć słowo Boże oraz różnorodne zadania dla dzieci inspirowane niedzielną Ewangelią.

Pozycja zwraca uwagę starannym opracowaniem graficznym, pięknymi ilustracjami przenoszącymi czytelnika w świat Biblii, a także radosnymi rysunkami przedstawiającymi perypetie dwójki bohaterów: Zuzi i Antka. Znakomicie opracowane pod kątem metodyki przekazywania wiedzy dzieciom różne formy zabaw aktywizujących zachęcą do regularnego poznawania Ewangelii.

Ewangeliczne przygody dzieci opisał ks. Bogusław Zeman SSP (autor licznych książek dla dzieci o tematyce religijnej), a całość przezabawnie zilustrował Artur Nowicki (który od prawie trzydziestu lat tworzy z pasją ilustracje do czasopism i książek dla dzieci).

 

Najmłodsi poznają Słowo Boże

Ta książka to zaproszenie, aby pokazać dzieciom Pismo Święte jako księgę fascynującą i niezwykłą! Pomóc rodzicom, nauczycielom i katechetom w prowadzeniu z dziećmi rozmów na tematy biblijne. Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła ma nadzieję, że stanie się ulubioną niedzielną lekturą rodzin pogłębiających słowo Boże skierowane podczas mszy św. do jej uczestników. Może też być prezentem na Pierwszą Komunię Świętą.

Ci, którzy czytaj Pismo wite, umacniaj swoj wiar; ci, którzy na modlitwie bior czsto do rki t Ksig i karmi si ni codziennie, stopniowo zaczynają rozumowa w sposób nadprzyrodzony. Ich sdy i pragnienia staj si nadprzyrodzone i ukształtuj si jak ludzie, o których Duch wity mówi: „Sprawiedliwy yje z wiary”.

Bł. Jakub Alberione, załoyciel Towarzystwa witego Pawła