Aleteia logoAleteia logoAleteia
piątek 21/06/2024 |
Św. Alojzego Gonzagi
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Tajemnicza Maryja. Oto co opowiada ukochany obraz papieża Franciszka

WEB3;POPE;FRANCIS;MARY;UNTIER;KNOT;KS01

Antoine Mekary/ALETEIA | Wikipedia/Domena publiczna

Esprit - publikacja 21.11.20, aktualizacja 24.05.2024

Gdy ks. Jorge Maria Bergoglio zobaczył ten obraz w jednym z niemieckich kościołów, z miejsca się nim zachwycił.

Przyszły papież wracając do Argentyny, zabrał ze sobą kilka reprodukcji, a z czasem – już jako biskup – zaczął wykorzystywać go w formie osobistej wizytówki.

Dziś wizerunek Matki Bożej Rozwiązującej Węzły coraz częściej kojarzy się z ukochaną przez papieża Franciszka nowenną za Jej wstawiennictwem. Co tak niezwykłego kryje się w tym obliczu Maryi?


MARYJA ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY

Czytaj także:
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły: kto odkrył tę niezwykłą modlitwę?

Ewa i Maryja 

Scena ukazana na obrazie, a zwłaszcza gest Maryi, jest bogata w bardzo głębokie znaczenie teologiczne, podkreślone i wskazane przez papieża Franciszka. Odnosi się ono do pierwszej doktryny maryjnej, która rozwinęła się w Kościele już na początku drugiego wieku, opartej na przeciwstawieniu Maryi Ewie, wywodzącemu się z antytezy pomiędzy Chrystusem a Adamem.

Zwraca ona szczególną uwagę na rolę Maryi u boku Chrystusa i ma ogromne znaczenie w obecnej myśli mariologicznej. Nauka ta została podjęta i podsumowana w konstytucji dogmatycznej o Kościele, w szczególności w rozdziale ósmym, który przedstawia postać Maryi i Jej rolę w historii zbawienia. W punkcie 56 czytamy:

Ojciec Miłosierdzia pragnął, by wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która została przeznaczona na matkę, aby w ten sposób, podobnie jak kobieta przyczyniła się do śmierci, tak również kobieta przyczyniła się do życia. […] Słusznie więc sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została tylko biernie użyta przez Boga, lecz że wolną wiarą i posłuszeństwem współpracowała w dziele ludzkiego zbawienia. […]

Sama bowiem, jak mówi św. Ireneusz, „będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego” (Adv. Haer. III, 22, 4). Dlatego bardzo wielu starożytnych Ojców chętnie wraz z nim twierdzi w swoim nauczaniu:

„Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi, co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę” (tamże), a przeprowadziwszy porównanie z Ewą, nazywają Maryję „matką żyjących” (św. Epifaniusz, Herezje, 78, 18) i niejednokrotnie stwierdzają: „śmierć przez Ewę, życie przez Maryję”

Nowa Ewa obok Nowego Adama

Św. Ireneusz (ok. 130–202) tłumaczy rolę Dziewicy w Boskim planie zbawienia w kontekście nauki „zjednoczenia na nowo” wszystkiego w Chrystusie, odwołując się do zestawienia Maryi z Ewą.

Jest wierny nauczaniu św. Pawła (por. Rz 5,12–21), jego nauka o nowym zjednoczeniu wyraźnie podkreśla dwa wielkie cele osiągnięte przez Chrystusa w dziele odkupienia: negatywny polegający na zniszczeniu grzechu i śmierci, które są dwiema głównymi konsekwencjami nieposłuszeństwa Adama; oraz pozytywny, czyli odnowienie całej ludzkości według obrazu Boga, który to został zniszczony przez grzech pierworodny.
Czytaj także:
Nowenna do Maryi rozwiązującej węzły. Tekst i sposób odmawiania

Nowy Adam zrealizował oba skutki poprzez swoje całkowite posłuszeństwo Ojcu, równoważąc w ten sposób nieposłuszeństwo pierwszego Adama i zwycięsko podejmując pradawne starcie z Szatanem. W tym miejscu Ireneusz porównuje Maryję do Ewy, dodając drugie przeciwstawienie, które lepiej wyjaśnia pierwsze między Chrystusem a Adamem.

Jak Ewa, mając Adama za męża, będąc jednak panną, przez swe nieposłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną śmierci, tak Maryja, mając wyznaczonego męża, pozostając jednak panną, przez swe posłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia.

Tak też węzeł nieposłuszeństwa Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co dziewica Ewa związała przez swą niewiarę, to Dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę.

Nieposłuszeństwo Ewy

Najwyraźniej Ireneusz zakłada idealne porównanie między obiema kobietami, zarówno w tym, co je łączy, jak i w przeciwieństwie, podobnie jak to uczynił Apostoł w odniesieniu do Adama i Chrystusa. Ewa i Maryja, choć obie były zaślubione, nadal pozostały dziewicami. Jednak podczas gdy Ewa jest nieposłuszna, przynosząc zgubę i śmierć sobie i ludzkości, Maryja poprzez swoje posłuszeństwo jest przyczyną zbawienia.

Nieposłuszeństwo Ewy nałożyło na ludzkość więzy duchowego niewolnictwa, podczas gdy posłuszeństwo Maryi rozwiązało te więzy, przywracając człowiekowi pierwotną wolność. Nieposłuszeństwo Ewy jest konsekwencją jej niewiary, natomiast posłuszeństwo Maryi jest owocem Jej wiary.

MARYJA ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
Wikipedia | Domena publiczna

Tekst został opracowany na podstawie książki „Nowenna do Maryi Rozwiązującej Węzły”, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020.


MARY, UNTIER OF KNOTS

Czytaj także:
Obraz, który zapoczątkował kult „Maryi Rozwiązującej Węzły” dotyczył… niedoszłego rozwodu

Tags:
malarstwoMaryjapapież Franciszek
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail