Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 27/09/2023 |
Św. Wincentego à Paulo
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Nowenna przed uroczystością św. Józefa. Startujemy 10 marca!

ŚWIĘTY JÓZEF

Sidney de Almeida | Shutterstock

Redakcja - 10.03.21

„Święty Józefie, przychodzimy do Ciebie, prosząc o Twoje skuteczne wstawiennictwo u Pana Jezusa. Oto nasze prośby, które Tobie oddajemy, licząc na Twoją pomoc”. Dziś rozpoczynamy tę specjalną nowennę.

Nowenna do świętego Józefa

Dzień I

Patron i wzór narzeczonych

Rozważanie

Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu Jezusowi – Odkupicielowi świata, którego Maryja pod swym sercem wniosła do jego domu.

Polećmy Bogu i opiece św. Józefa wszystkich narzeczonych oraz tych, którzy mają zamiar założyć rodzinę.

Modlitwa nowenny

Prosimy Cię, Boże, przez zasługi św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Bożej Rodzicielki i opiekuna Świętej Rodziny, pobłogosław narzeczonym, którzy pragną założyć ognisko rodzinne. Napełnij ich serca duchem miłości, ofiary oraz pobożności. Podejmując się tego zadania, niech to uczynią według wzoru św. Józefa, składając z ufnością przyszłość powstającej rodziny w miłujące ręce Boga. Św. Józefie, zamieszkaj w ich domu wraz z Jezusem i Maryją.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, Patronie narzeczonych, módl się za nami.


cord of saint Joseph

Czytaj także:
Sznur św. Józefa – wiesz, co to jest i w czym może cię wspomóc?

Dzień II

Opiekun bezdomnych

Rozważanie

Św. Józef bardzo bolał, nie mogąc w Betlejem znaleźć godnego miejsca na narodzenie się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniósł w milczeniu, poddając się z pokorą woli Bożej i ufając bezgranicznie Opatrzności Boga.

Bez szemrania znosił wszelkie niedogodności oraz trudy, na jakie napotykał w życiu. Polećmy Bogu i opiece św. Józefa rodziny bezdomne, poszukujące mieszkania i cierpiące z powodu ciasnoty mieszkaniowej.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, Ty znasz bóle i cierpienia rodzące się z troski o dach nad głową. Sam doświadczyłeś tego zarówno w Betlejem jak i na wygnaniu w Egipcie. Weź w opiekę rodziny nie mające mieszkania, szczególnie zaś matki z małymi dziećmi oraz wszystkich zmuszonych żyć poza granicami swojej ojczyzny. Otocz opieką matki w błogosławionym stanie i wszystkie rodziny czekające na narodzenie się dziecka. Naucz je w cichości i spokoju znosić niepewność jutra oraz wszelkie trudy życia z poddaniem się ufnie Opatrzności Bożej.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, opiekunie bezdomnych, módl się za nami.

Dzień III

Patron ojców rodzin

Rozważanie

Św. Józef z wielkim przejęciem oczekiwał przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Adorował Boże Dziecię złożone w ubogim żłobie na sianie w Betlejem, troszczył się o Jego bezpieczeństwo, uciekając do Egiptu oraz z miłością starał się o zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych Bożego Syna w Nazarecie.

Jako przybrany ojciec Pana Jezusa przebywał wraz z Nim, mieszkał, pracował, modlił się. Jezus zaś, będąc Dziecięciem i Młodzieńcem, kochał Go i szanował, jak dobre dziecko swego ojca.

Módlmy się, za ojców, którzy z trudnością spełniają rolę ojca, nie zawsze z własnej winy. Niech wspomagani pomocą świętego Józefa z odpowiedzialnością wypełniają obowiązki głowy rodziny.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, wzorze i patronie wszystkich ojców rodzin, naucz ich chrześcijańskiego traktowania swych obowiązków, napełnij prawdziwą radością serca rodziców, którzy przekazują życie swym dzieciom. Niech ojcowie tak opiekują się swymi rodzinami, jak Ty opiekowałeś się Świętą Rodziną w Nazarecie. Życie rodzinne niech im upływa w obecności Jezusa. Spraw, by żadne trudności nie zdołały ich oddalić od Boga i oziębić wzajemnej miłości. Poleć, święty Józefie, Bogu, ojców zatroskanych o swe rodziny, zwłaszcza tych, którym trudno jest podołać swym obowiązkom.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, Patronie ojców rodzin, módl się za nami.

Dzień IV

Opiekun ubogich

Rozważanie

Św. Rodzina zaliczała się do ludzi ubogich. Mimo ciężkiej pracy św. Józefa, nie posiadała majątku. Z pewnością św. Józef, jako głowa rodziny, przeżywał to, iż nie mógł zapewnić Chrystusowi dostatku i warunków godnych Jego osoby. W takiej jednaj właśnie rodzinie Pan Jezus zechciał zamieszkać i żyć. Nie możemy wątpić, że św. Józef wyróżniał się wśród swoich sąsiadów i krewnych. Z pewnością był uczynny, życzliwy i zatroskany o dobro drugich. Spieszył im z pomocą i dobrą radą. Nie mógł inaczej przecież postępować, skoro spełniał tak wzniosłe zadanie i zaszczytny obowiązek.

Módlmy się za rodziny ubogie i za tych, którzy swymi dobrami materialnymi potrafią dzielić się z biedniejszymi od siebie.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, który będą ubogim, nie wstydziłeś się swego niedostatku i bez szemrania zgadzałeś się z wolą Bożą, umocnij w naszych sercach żywą wiarę, że Bóg nie opuści nigdy tych, którzy Mu ufają i wiernie Mu służą. Wyproś potrzebne łaski dla wszystkich, którzy dziś cierpią niedostatek. Wszyscy zaś, którzy śpieszą ubogim rodzicom z pomocą duchową oraz materialną, dzieląc się swymi dobrami, niech od Boga otrzymają pomyślność za życia i obfitą nagrodę w wieczności.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, Opiekunie ubogich, módl się za nami.

Dzień V

Wzór pracujących

Rozważanie

Praca jest obowiązkiem każdego człowieka i św. Józef nie był od niej zwolniony, chociaż Bóg wybrał go na opiekuna Syna Bożego. Jako cieśla ciężko pracował na utrzymanie Świętej Rodziny. Zakosztował niepewności jutra i trudu podejmowanego wysiłku. Z pewnością Pan Jezus pomagał swemu opiekunowi jako dorastający młodzieniec i jako dorosły mężczyzna.

Módlmy się za ludzi ciężko pracujących na utrzymanie siebie i własnej rodziny. Prośmy Boga szczególnie za bezrobotnych, aby mogli zapewnić utrzymanie swym najbliższym przez znalezienie należytego zajęcia.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, który znasz cenę trudu i krople potu ciężkiej pracy jaką podejmowałeś, by zapewnić godne warunki życia Świętej Rodzinie, prosimy Cię, zwróć swe zatroskane serce na wszystkich ciężko pracujących. Weź ich pod swoją opiekę. Niech wszyscy uzyskają sprawiedliwe wynagrodzenie za swój trud, aby ich rodziny nie cierpiały głodu i nie żyły w niedostatku. Nie zapominaj żywicielu Świętej Rodziny o tych, którzy nie mają pracy i bezskutecznie jej poszukują.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami.


JÓZEF 33

Czytaj także:
Idę do św. Józefa i jestem pewien, że wskaże mi właściwą drogę [rekolekcje]

Dzień VI

Przykład modlących się

Rozważanie

Św. Józef – opiekun Jezusa żył, pracował, modlił się w Jego obecności. Świadomość, iż czynił to wszystko dla Boga, starając się o potrzeby Jego Syna, dodawała Mu siły i wytrwałości. Tym bardziej, że na każdym niemal kroku obecność Jezusa wynagradzała Jego ofiary oraz poświęcenia, jakich wymagało życie. Opiekował się, karmił, przyodziewał i obcował na co dzień z Tym, Którego oczekiwało tylu proroków, tylu pragnęło Go widzieć i chociaż Go dotknąć.

Módlmy się, byśmy, podobnie jak św. Józef, wszystko czynili w obecności Jezusa, świadomi Jego bliskości w rozmodleniu, pamiętając o obecności Bożej.

Modlitwa nowenny

Święty Józefie, który żyłeś, pracowałeś i modliłeś się w obecności Jezusa, z wiarą wpatrywałeś się w Niego i z Jego bliskości czerpałeś siłę do gorliwego spełniania codziennych obowiązków. Naucz nas nieustannej pamięci o obecności Bożej w naszym życiu, byśmy nieustannie żyli i wykonywali swoje obowiązki, świadomi obecności Jezusa w naszych domach i naszych sercach.

Prosimy Cię za wszystkich, którzy modlitwą i pobożnością osładzają swoje codzienne zajęcia, za nas samych i naszych najbliższych, byśmy wszystkie nasze czynności umieli łączyć z gorącą modlitwą, świadomi tego, iż Bóg wszystko widzi i nieustannie otacza nas swoją opieką.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, przykładzie modlących się, módl się za nami.

Dzień VII

Wiernie ufający Bogu

Rozważanie

W życiu św. Józefa widzimy Jego wielką wiarę i zaufanie Panu Bogu. Widzimy, z jakim przejęciem i posłuszeństwem realizuje On wolę Bożą.

Pan Bóg rozwiewa Jego wątpliwości i wynagradza Jego wiarę wówczas, gdy: przyjmuje Maryję do swego domu, posłusznie ratuje Dziecię Jezus w ucieczce do Egiptu, z poddaniem się woli Bożej wraca do Nazaretu, z bólem serca szuka Jezusa zaginionego podczas drogi z Jerozolimy do Nazaretu. W duchu wiary, zaufania, posłuszeństwa i pobożności realizuje wyznaczone Mu przez Boga powołanie. Ufa w tych zdarzeniach, iż wszystko to, co się dzieje, jest przez dobrego Boga zlecone Mu do spełnienia.

Prośmy św. Józefa, by nas nauczył wierności w pobożnym zaufaniu Bogu. Niech wspiera tych, którzy nie mają ufności lub zatracili ją w trudach życia.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, wzorze i patronie nasz, stałeś się dla nas szczególnym przykładem w zgadzaniu się we wszystkim w codziennym naszym życiu z wolą Bożą, którą wszędzie mamy dostrzegać. Przebywałeś najbliżej Jezusa i Maryi w swej szarej codzienności. Kierowałeś się zawsze wolą Bożą przy podejmowaniu decyzji, ufając bezgranicznie głosowi usłyszanemu w głębi serca. Naucz nas wsłuchiwania się w głos Opatrzności, przez który Bóg rządzi naszym życiem i naszymi krokami w doczesności, a nakierowuje ku życiu wiecznemu.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, wiernie ufający Bogu, módl się za nami.

Dzień VIII

Patron umierających

Rozważanie

Św. Józef jako głowa św. Rodziny umierał – jak nam mówi tradycja – w obecności Jezusa i Maryi. Przez całe życie starał się o ich bezpieczeństwo. Trudził się, by zapewnić im odpowiednie warunki życia. Swoje obowiązki, jako głowa rodziny, spełniał sumiennie i uczciwie.

Nie można wątpić, że Jezus i Maryja odnosili się z szacunkiem i miłością do swego Żywiciela. Tym bardziej otaczali go troską pod koniec Jego ziemskich dni. Jakże w tej godzinie św. Józef czuł się bezpieczny, widząc przy łożu śmierci te Najświętsze Osoby.

Polećmy wszystkich, którzy zbliżają się do końca życia, umierających, a także godzinę naszej śmierci, wstawiennictwu św. Józefa, patrona szczęśliwie umierających.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, któryś życie ziemskie zakończył na rękach Jezusa i Maryi, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca ziemskiej wędrówki i razem z Jezusem i Maryją przyjdź po nas w ostatnią godzinę, byśmy szczęśliwie mogli przejść do królestwa światłości i pokoju. Polecamy ci wszystkich, którzy zbliżają się do końca ziemskiej pielgrzymki – niech mają szczęście zejścia z tego świata w obecności Jezusa i Maryi i twojej, patronie umierających.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, Patronie umierających, módl się za nami.

Dzień IX

Orędownik w niebie

Rozważanie

Bóg, który zlecił św. Józefowi na ziemi opiekę nad swoim Synem Jezusem i jego Niepokalaną Matką Maryją, wynagrodził hojnie tę wierną służbę szczęściem w niebie. My natomiast, wpatrując się w osobę tego świętego męża, jako na nasz wzór tutaj na ziemi, upatrujemy w nim również orędownika przed Bożym tronem w niebie. Zwracamy się do niego, by wstawił się za nami, byśmy postępując w tym życiu według jego przykładu, żyjąc pokornie jak on, umierali także w obecności Jezusa i Maryi oraz oglądali z nim oblicze Boga. Polecajmy się zawsze orędownictwu św. Józefa, szczególnie zaś w różnych potrzebach i trudnych sytuacjach życiowych.

Modlitwa nowenny

Św. Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający oblubieniec Maryi, jako obrońca i opiekun Jezusa otrzymał w niebie szczególną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, byśmy z twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od Boga wieczną radość.

Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z rąk samego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował w swoim królestwie.

Amen.

Litania do św. Józefa

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Św. Józefie, Orędowniku w niebie, módl się za nami.

Zakończenie nowenny

Św. Józefie, wspomożycielu we wszystkich potrzebach i pocieszycielu smutnych, cierpiących, pokrzywdzonych i upokorzonych, przyjmij łaskawie tę nowennę modlitw, które przez twe przemożne wstawiennictwo ośmieliłem się kierować do samego Boga w niebie. Opiekunie mój, wysłuchaj moje wołanie i przedstaw moje prośby Chrystusowi. Bóg wyznaczył ci na ziemi rolę opiekuna swego Syna. Masz więc wielką możliwość łatwego dostępu do serca mego Zbawiciela.

Przez wszystkie dobra, którymi zostałeś wyróżniony, proszę cię z pokorą: miej wzgląd na mnie słabego i wyjednaj mi tę łaskę, by Bóg w swym miłosierdziu raczył mnie wysłuchać w sprawach, z jakimi się do Niego przez twe pośrednictwo z ufnością udaję, jeżeli spełnienie ich nie stanie mi na przeszkodzie w osiągnięciu zbawienia.

Niech me wołanie, poparte twoim pośrednictwem dojdzie do Boga. Ja natomiast, słaby człowiek, wysłuchany w moich potrzebach… uczynię wszystko, by swym życiem dziękować za to Bogu i tobie – mój święty patronie i opiekunie.

Amen.

Źródło: swietyjozef.kalisz.pl


ANDRE BESSETTE

Czytaj także:
„To nie ja dokonuję uzdrowień, lecz Pan Bóg, a wyprasza je św. Józef” – brat André Bessette

Tags:
modlitwy na różne okazjenowennaśw. Józef
Wesprzyj Aleteię!

Jeśli czytasz ten artykuł, to właśnie dlatego, że tysiące takich jak Ty wsparło nas swoją modlitwą i ofiarą. Hojność naszych czytelników umożliwia stałe prowadzenie tego ewangelizacyjnego dzieła. Poniżej znajdziesz kilka ważnych danych:

  • 20 milionów czytelników korzysta z portalu Aleteia każdego miesiąca na całym świecie.
  • Aleteia ukazuje się w siedmiu językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim i słoweńskim.
  • Każdego miesiąca nasi czytelnicy odwiedzają ponad 50 milionów stron Aletei.
  • Prawie 4 miliony użytkowników śledzą nasze serwisy w social mediach.
  • W każdym miesiącu publikujemy średnio 2 450 artykułów oraz około 40 wideo.
  • Cała ta praca jest wykonywana przez 60 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu na kilku kontynentach, a około 400 osób to nasi współpracownicy (autorzy, dziennikarze, tłumacze, fotografowie).

Jak zapewne się domyślacie, za tymi cyframi stoi ogromny wysiłek wielu ludzi. Potrzebujemy Twojego wsparcia, byśmy mogli kontynuować tę służbę w dziele ewangelizacji wobec każdego, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest i w jaki sposób jest w stanie nas wspomóc.

Wesprzyj nas nawet drobną kwotą kilku złotych - zajmie to tylko chwilę. Dziękujemy!

Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail