Aleteia logoAleteia logoAleteia
poniedziałek 04/12/2023 |
Św. Barbary
Aleteia logo
Pod lupą
separateurCreated with Sketch.

„Zostało nam 10 lat, by uratować Ziemię”. Franciszek i naukowcy apelują do uczestników szczytu COP26

PAPIEŻ FRANCISZEK

EIDON/REPORTER

Ary Waldir Ramos Diaz - 02.11.21

Na spotkaniu z przywódcami religijnymi i przedstawicielami świata nauki papież Franciszek skierował apel do uczestników 26-tej odbywającej się w Glasgow Konferencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP26).

4 października 2021 r. papież Franciszek zaprosił do Watykanu naukowców, ekspertów i przywódców religijnych na spotkanie „Wiara i nauka: w kierunku COP26”. Wydarzenie miało związek z trwającym właśnie szczytem klimatycznym ONZ.

Uczestnicy watykańskiego spotkania wystosowali do krajów biorących udział w konferencji wspólny apel. Zaakcentowali przy tym, że ludzkości pozostało zaledwie 10 lat, aby odwrócić skutki katastrofy ekologicznej. Podkreślili również, że ocalenie planety i troska o wspólny dom powinny być traktowane jako sprawy najwyższej wagi.

Jedna ludzka rodzina

„Dzisiejsze spotkanie, które łączy wiele kultur i religii w duchu braterstwa, umacnia jedynie świadomość, że jesteśmy członkami jednej ludzkiej rodziny”.

Ojciec Święty Franciszek, 4 października 2021 r.

W przesłaniu do uczestników COP26 wezwał on do przyjęcia postaw i podjęcia działań w oparciu o «współzależność» i «współodpowiedzialność». Dzięki temu ludzkość zdolna będzie przeciwstawiać się «zapalnikom konfliktu», zadającym poważne rany środowisku naturalnemu i rodzinie ludzkiej. Wśród tych ran Franciszek wymienił m.in. zmiany klimatyczne, pustynnienie, zanieczyszczenie czy utratę bioróżnorodności.

„Wszystko jest ze sobą połączone, wszystko na świecie jest ze sobą ściśle powiązane: nauka, wiara, człowiek i stworzenie” – zauważył Ojciec Święty. Dlatego też koniecznie musimy zaangażować się w działania i rozwiązania pobudzane „energią miłości i wezwaniem do poszanowania”. Dzięki temu możemy przeciwstawić się wspomnianym zapalnikom konfliktu: chciwości, obojętności, ignorancji, strachowi i przemocy. Działają one na szkodę nie tylko człowieka, lecz także ogółu stworzenia.

Współzależność

W trakcie spotkania „Wiara i nauka: w kierunku COP26” papież Franciszek wskazał, że „wszystko jest ze sobą połączone„. Nie tylko nauka, ale także nasze wyznania i tradycje duchowe podkreślają ten związek między nami a resztą stworzenia. Ojciec Święty stwierdził także, iż „żadne stworzenie nie jest samowystarczalne. Każde istnieje jedynie w zależności od innych, aby się wzajemnie uzupełniać, aby służyć jedno drugiemu”.

Franciszek wyjaśnił ponadto, że „nie możemy działać w osamotnieniu. Konieczne jest, aby każdy z nas zaangażował się w troskę o innych i o środowisko”. Zaangażowanie to, które ma doprowadzić nas „do jakże pilnie potrzebnej zmiany kursu”, musi być także „wspierane przez wiarę i duchowość każdego z nas. Dla chrześcijanina wizja współzależności wypływa z samej tajemnicy Trójjedynego Boga”.

Siła napędowa miłości – wezwanie dla uczestników COP26

Papież Franciszek wezwał również uczestników COP26 (i nas wszystkich) do działania pod wpływem „siły napędowej miłości”, która „każdego dnia się odnawia”. W ten właśnie sposób nasze religie i duchowe tradycje mogą walnie przyczynić się „do ułatwienia niezbędnej zmiany kursu”.


Miłość jest zwierciadłem intensywnie przeżywanego życia duchowego. Ogarnia ona wszystkich, ponad granicami kulturowymi, politycznymi i społecznymi; miłość integrująca, także i przede wszystkim z korzyścią dla najmniejszych. Dzięki niej uczymy się pokonywać bariery egoizmu i przekraczać mury własnego «ja»”.

Ojciec Święty Franciszek, 4 października 2021 r.

Ojciec Święty wezwał uczestników COP26 także do przeciwstawienia się „kulturze odrzucenia”. Położył przy tym nacisk na dwa wymiary, w których ma się wyrażać nasze zaangażowanie: wymiar przykładu i działania oraz edukacji.

Powołanie do poszanowania

„Ta troska jest także powołaniem do poszanowania: poszanowania stworzenia, poszanowania bliźniego, poszanowania siebie samego i poszanowania Stwórcy. Ale także wzajemnego szacunku między wiarą a nauką, celem nawiązania dialogu. Musi on być ukierunkowany na opiekę nad naturą, obronę ubogich, budowanie sieci braterstwa. (…) Poszanowanie nie jest jedynie abstrakcyjnym i biernym uznaniem drugiego człowieka, ale jest przeżywaniem w sposób empatyczny i czynny; w pragnieniu poznania drugiego człowieka i podjęcia z nim dialogu, aby podążać wspólną drogą”.

Ojciec Święty Franciszek, 4 października 2021 r.

Swoje przemówienie Ojciec Święty zakończył słowami:

„Spojrzenie z perspektywy współzależności i dzielenia się; siła miłości i wezwanie do poszanowania. Oto trzy klucze do zrozumienia naszej pracy na rzecz troski o wspólny dom. Wzywamy COP26 w Glasgow do pilnego zaproponowania skutecznych reakcji na bezprecedensowy kryzys ekologiczny i kryzys wartości, w których żyjemy. Wzywamy do zaoferowania konkretnej nadziei przyszłym pokoleniom. Chcemy towarzyszyć uczestnikom szczytu naszym zaangażowaniem i poprzez naszą duchową bliskość”.

Ojciec Święty Franciszek, 4 października 2021 r.

Wspólny apel,, podpisany przez blisko 40 przywódców religijnych, papież Franciszek złożył na ręce przewodniczącego konferencji klimatycznej, Aloka Sharmy oraz włoskiego ministra spraw zagranicznych, Luigiego Di Maio.

Główne postulaty dla uczestników COP26

Sygnatariusze apelu dla COP26 postulują o jak najpilniejsze osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu istnieje szansa na ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Uczestnicy spotkania wzywają też bogatsze kraje, na których spoczywa większa odpowiedzialność, do przejęcia inicjatywy w zmniejszaniu własnych emisji i finansowaniu redukcji emisji krajów uboższych, aby te również były w stanie stawić czoła klimatycznym wyzwaniom. Sygnatariusze apelują także do światowych polityków o spotęgowanie wysiłków na rzecz: międzynarodowej współpracy w zakresie przejścia na czystą energię, dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym, ekologicznych systemów żywieniowych oraz odpowiedzialnej polityki finansowej.

Działania na rzecz ochrony środowiska

Dokument skierowany do uczestników COP26 zobowiązuje również samych przywódców religijnych do podjęcia intensywniejszych działań na rzecz powstrzymania kryzysu klimatycznego. W szczególności konieczne są działania na płaszczyźnie edukacji i formacji wyznawców danej religii czy duchowości. Apel nawołuje jednocześnie do aktywnego udziału w debacie publicznej na temat ochrony środowiska. Konieczne jest także wspieranie inicjatyw mających na celu zrównoważone wykorzystywanie zasobów danej wspólnoty religijnej, takich jak nieruchomości czy inwestycje.

Z racji, że mamy coraz mniej czasu na uratowanie planety, przywódcy religijni i naukowcy wzywają międzynarodową społeczność do szybkiej reakcji na bezprecedensowy kryzys ekologiczny. Przestrzegają, iż „przyszłe pokolenia nigdy nam nie wybaczą, jeśli stracimy okazję, by ocalić nasz wspólny dom. Otrzymaliśmy w spadku ogród: nie możemy zostawić naszym dzieciom pustyni”.

Wspólny apel jest owocem dialogu, od wielu miesięcy prowadzonego przez przywódców religijnych i ekspertów z dziedziny nauki. Prowadzony był on w duchu pokory, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku, aby określić wspólny dla wszystkich obowiązek moralny powstrzymania zmian klimatu.

Zaproszeni na spotkanie goście reprezentowali bardzo różnorodne środowiska, co bezpośrednio przekłada się na siłę oddziaływania dokumentu. Zarówno w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP26, jak też w perspektywie długofalowej. Wskazują bowiem, że aż 84% ludności świata identyfikuje się z jakimś systemem religijnym.

Tags:
ekologiapapież Franciszek
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail