Aleteia logoAleteia logoAleteia
sobota 09/12/2023 |
Św. Juana Diego
Aleteia logo
Kościół
separateurCreated with Sketch.

Kobiety przy ołtarzu. Nowe zasady w polskim Kościele

WOMAN

Marko Vombergar | ALETEIA

Katolicka Agencja Informacyjna - 03.12.21

Przykładowo akolita (mężczyzna lub kobieta) może przygotować ołtarz i naczynia liturgiczne, dokonać ich puryfikacji, może udzielać Komunii św. a także wystawiać Najświętszy Sakrament.

Kobiety mają pozwolenie na służbę lektoratu i akolitatu

12 grudnia 2021 r. wchodzi w życie dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący wieku oraz przymiotów kandydatów i kandydatek do stałego lektoratu i akolitatu.

„Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń” został wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2021 r., a jego promulgacja i wejście w życie zgodnie z wymogami prawa kościelnego dokonuje się po dokonaniu sprawdzenia przez Stolicę Apostolską (recognitio).

Dekret recognitionis został wydany przez Kongregację ds. Biskupów w dniu 13 października 2021 r. Promulgacja dokumentu decyzją przewodniczącego KEP nastąpiła dziś (3 grudnia 2021 r.), a jego wejście w życie ogłoszono na dzień 12 grudnia 2021 r. (3. niedziela adwentu – „Gaudete”). Z dniem wejścia w życie dekret ogólny będzie obowiązywał we wszystkich diecezjach Polski.

Inicjatywa papieża Franciszka

Ogłoszony dokument jest zgodny z wytycznymi listu apostolskiego w formie motu proprio Spiritus Domini papieża Franciszka o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego na temat dopuszczenia osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu.

Po zmianach wprowadzonych przez papieża, kan. 230 § 1 KPK, otwierający drogę do posług lektoratu i akolitatu dla kobiet, brzmi następująco:

Świeccy, posiadający wiek i przymioty ustalone dekretem konferencji biskupów, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity; otrzymanie tych posług nie daje im jednak prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła.

Wymagany wiek oraz przymioty kandydatów i kandydatek

Zgodnie z treścią dekretu ogólnego w Polsce biskupi będą mogli udzielać posług stałego lektoratu i akolitatu kandydatom i kandydatkom, którzy ukończyli dwudziesty piąty rok życia.

Wymaga się od kandydatów i kandydatek, aby odznaczali się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi.

Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty intelektualne, wystarczającą wiedzę o tej posłudze w Kościele, wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy z innymi. Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych wspólnoty, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania.

Do pełnienia swych zadań powinni być przygotowani przez odpowiednią formację.

Odnowiony obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów

Zgodnie z listem papieża Franciszka z dnia 10 stycznia 2021 r. do prefekta Kongregacji Nauki Wiary na temat dopuszczenia kobiet do posług lektoratu i akolitatu, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ma wydać odpowiednio zmodyfikowane łacińskie wydanie Obrzędów ustanowienia lektorów i akolitów, które pozwoli przygotować wersję polską.

BP KEP/ks

Tags:
kobietyKomunia Świętaliturgia
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail