Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 20/06/2024 |
Bł. Benigny
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Święty lekarz. Litania za wstawiennictwem św. Antoniego Marii Zaccarii

święty Antoni Maria Zaccaria

Wikimedia Commons | Sanji1986 - praca własna | CC BY-SA 4.0

Redakcja - 21.11.22

Wyczerpany swoją gorliwością zmarł w Cremonie, w ramionach matki. Pomódl się dziś mało znaną litanią za wstawiennictwem świętego lekarza.

Św. Antoni Zaccaria

Antoni urodził się w Cremonie, we Longobardii pod koniec 1502 roku. Od dzieciństwa wyróżniał się pobożnością, czystością i miłosierdziem. Uczęszczał do szkoły medycznej na uniwersytecie w Padwie, jednak po powrocie do Cremony, zamiast zajmować się niedomaganiami fizycznymi, “poświęcił się życiu ducha”.

W 1528 roku Antoni Maria otrzymał święcenia kapłańskie i kontynuował głoszenie Słowa Bożego oraz propagowanie “odnowy zapału chrześcijańskiego”. Zaproszony do Guastalli przez hrabinę Ludwikę Torelli, został jej kapelanem. W 1530 r. udał się do Mediolanu i został członkiem Oratorium Wiecznej Mądrości (Divina Sapienza), gdzie poznał Bartłomieja Ferrariego i Jakuba Antoniego Morigię.

Wraz z nimi i pod kierunkiem swojego kierownika duchowego, o. Battisty da Cremy, Antoni Maria Zaccaria założył Zgromadzenie Kleryków Regularnych św. Pawła, zatwierdzone przez papieża Klemensa VII 18 lutego 1533 r. i potwierdzone przez papieża Pawła III 24 lipca 1535 r. W tych samych latach Antoni Maria założył Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła oraz grupę Laikatu św. Pawła.

Za przykładem św. Pawła i przynaglony Bożą miłością, Antoni niestrudzenie głosił tajemnicę krzyża i Eucharystii. Wyczerpany swoją gorliwością zmarł w Cremonie, w ramionach matki, 5 lipca 1539 roku. Został beatyfikowany 3 stycznia 1890 roku, a kanonizowany 27 maja 1897 roku przez Leona XIII. Jego relikwie są czczone w kościele śś. Pawła i Barnaby w Mediolanie.

święty Antoni Maria Zaccaria
Św. Antoni Maria Zaccaria wskazuje na dwa oręża duchowe: Eucharystię i Krucyfiks (obraz Mattia Traverso)

Litania za wstawiennictwem św. Antoniego Marii Zaccarii

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.                                                                       Święty Pawle Apostole,
Święty Ojcze Antoni Mario,
Prekursorze reformy katolickiej,
Posłuszny synu bogobojnej matki,
Młodzieńcze doświadczany w wielkich cnotach,
Przykładny studencie filozofii i medycyny,
Lekarzu oddany życiu duchowemu,
Kapłanie dbający o dobro bliźniego,
Niestrudzony głosicielu Ewangelii,
Wierny zarządco Boskich tajemnic,
Mądry nauczycielu Ludu Bożego,
Odnowicielu życia chrześcijańskiego,
Reformatorze życia zakonnego,
Odnowicielu życia apostolskiego,
Ojcze i założycielu wspólnot duchowych świętego Pawła,
Głowo i przywódco zgromadzeń księży i sióstr,
Twórco i animatorze wspólnoty małżonków,
Pociecho biednych,
Ojcze ojczyzny,
Pośredniku pokoju,
Troskliwy sługo całkowicie oddany wszystkim,
Gorliwy robotniku wycieńczony trudem,
Dzielny wojowniku poległy na polu walki,
Prawdziwy przyjacielu Boga,
Prawdziwie rozmiłowany w Chrystusie,
Naśladowco i misjonarzu Ukrzyżowanego,
Wielbiący i szerzący Eucharystię,
Otwarty na działanie Ducha Świętego,
Młodzieńcze poświęcony Najświętszej Pannie,
Bliski przyjacielu aniołów,
Żarliwy naśladowco apostołów,
Prawowity synu Pawła,
Spadkobierco świętych ojców,
Uczniu wielkich doktorów,
Chlubo sławnych mistrzów,
Aniele ziemski,
Aniele ucieleśniony,
Młodzieńcze, który wyrosłeś w cierpieniu,
Bogaczu, który wyrzekłeś się wszystkiego,
Wysoko urodzony, a pragnący upokorzeń,
Człowieku zdobny we wszystkie cnoty,
Człowieku pełen darów niebieskich,
Człowieku ostrożny w sądach,
Człowieku zdecydowany w działaniu,
Człowieku stale pogrążony w modlitwie,
Człowieku oświecony wzniosłą wiedzą o Chrystusie ukrzyżowanym,
Człowieku boży i święty,
Człowieku najłagodniejszy i ludzki,
Człowieku pałający miłością bliźniego,
Człowieku żarliwy w duchu,
Człowieku wrogi wobec letniości wiary,
Człowieku bezlitosny wobec wad,
Szlachetny rycerzu, który bezinteresownie walczyłeś w dobrej sprawie,
Pełen zapału mistrzu, który szybko ukończyłeś bieg,
Dobry sługo, który pozostałeś wierny aż do śmierci,
Zwycięski kapitanie, który królujesz na wieczność w koronie chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, św. Antoni Mario.
W: Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu świętego Pawła Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, którym obdarzony święty Antoni Maria niestrudzenie głosił w Twoim Kościele słowo zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: ojcowie barnabici    

Tags:
litaniamodlitwamodlitwy na różne okazjeświęci
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail