Aleteia logoAleteia logoAleteia
sobota 09/12/2023 |
Św. Juana Diego
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Dzień dobry, tu Bóg: Zapewniam Cię, że jestem obecny we wszystkich wydarzeniach Twego życia! [medytacja adwentowa]

kobieta wiesza zdjęcia na ścianie

LL_studio | Shutterstock

Dominik Dubiel SJ - 17.12.22

Na tegoroczny Adwent proponujemy serię ćwiczeń duchowych inspirowanych duchowością ignacjańską; wyjątkowych spotkań, które – poprzez zaangażowanie wyobraźni, wspomnień, uczuć i myśli – będą stopniowo pogłębiać nasze doświadczenie i pragnienie Boga.

Medytacja na sobotę trzeciego tygodnia Adwentu

Usiądź i powoli rozejrzyj się po miejscu, w którym już za chwilę przeżyjesz swoje codzienne spotkanie z Bogiem.

Pomyśl, że znajdujesz się w Jego obecności. Wyobraź sobie Jego wzrok.

W dzisiejszej Ewangelii przedstawiony zostaje rodowód Jezusa. O pewnych osobach, które się w nim pojawiają, słyszałeś, o innych nie. Jedni byli wielkimi, świętymi bohaterami, inni grzesznikami, zdrajcami, a nawet zbrodniarzami. Czytając powoli i medytacyjnie kolejne imiona, spróbuj wyobrazić sobie twarz każdej z tych osób i pomyśl, że za każdą z nich stoi konkretna historia życia. Wszystkie one są częścią historii zbawienia, w której działał Bóg.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem (Mt 1,2–16).

Tak samo jak w rodowodzie Jezusa, Bóg działał i działa w historii Twojego życia. Również ono jest częścią świętej historii zbawienia. Zatrzymaj się na moment z tą myślą.

Modlitwa: Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Święty Izraela, Panie patriarchów, królów i proroków, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Boże bliski i dobry, naucz mnie dostrzegać Twoją świętą obecność we wszystkich wydarzeniach mojego życia.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Tags:
medytacja adwentowa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail