Aleteia logoAleteia logoAleteia
poniedziałek 15/04/2024 |
Świętych Anastazji i Bazylissy
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 31 stycznia

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
SCROVEGNI

Shutterstock | spatuletail

Redakcja - 31.01.23

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem, w naszej Wspólnocie Aletei.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Ty, który jesteś bezmierną świętością
I źródłem blasku, co nigdy nie gaśnie,
Zapalasz światła na nieba przestworzach:
Płomienne słońce i księżyc srebrzysty.

Chcesz, aby gwiazdy krążyły bezpiecznie
Po drogach, które Twa mądrość wyznacza,
Planetom dajesz niezmienne obroty
I dzień od nocy rozdzielasz jutrzenką.

Pomóż nam, Panie, poznawać Twe prawa,
Rządzące światem stworzonym przez Ciebie,
I chroń nas zawsze od zła i ciemności,
Bo tylko w Tobie jest prawda i dobro.

Psalm 139,1-12

Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11,34).

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.

Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.

Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
i kładziesz na mnie swą rękę.

Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, *
tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę.

Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?

Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.

Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,

Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.

Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni *
i noc mnie otoczy jak światło”,

To nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, †
a noc jak dzień będzie jasna, *
bo mrok jest dla Ciebie jak światło.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 1 J 2,3-6

Po tym poznajemy, że znamy Chrystusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

Kantyk Maryi

Bóg okazał moc swego ramienia, rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Panie, Ty posłałeś swego Syna nie po to, aby świat sądził, lecz aby mu przyniósł zbawienie, udziel nam obfitych owoców Jego chwalebnej śmierci.
– Niech się radują ufający Tobie.

Panie, Ty ustanowiłeś kapłanów sługami Chrystusa i szafarzami Twoich tajemnic, umocnij ich wierność, wiedzę i miłość.
– Niech się radują ufający Tobie.

Wymień własne intencje
– Niech się radują ufający Tobie.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

W krzewie, który Mojżesz widział gorejący,
ale nie ulegający spaleniu,
rozpoznajemy Twoje chwalebnie
zachowane dziewictwo.
Boża Rodzicielko, wstawiaj się za nami.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei

Należysz już do naszej Wspólnoty?

Uczestnictwo we Wspólnocie Aletei jest darmowe!
Możesz w każdej chwili z niego zrezygnować,
ale mamy nadzieję, że z nami zostaniesz

Zobacz, co zyskasz:

Aucun engagement : vous pouvez résilier à tout moment

1.

Dostęp do specjalnych treści i spotkań online tylko dla członków Wspólnoty

2.

Możliwość komentowania – Twoje zdanie jest dla nas ważne!

3.

Reklamy ograniczone tylko do partnerów Aletei

Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail