Aleteia logoAleteia logoAleteia
niedziela 25/02/2024 |
Św. Cezarego z Nazjanzu
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 6 maja

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
Jezus Chrystus i apostołowie podczas ostatniej wieczerzy

Renata Sedmakova | Shutterstock

Redakcja - 06.05.23

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem, w naszej Wspólnocie Aletei.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Żal Apostołów ogarnął,
Kiedy zabito ich Pana,
Na śmierć Go bowiem okrutną
Skazali słudzy bezbożni.

Anioł z weselem ogłosił
Dobrą nowinę niewiastom:
Zobaczą wkrótce Chrystusa,
Gdy pójdą do Galilei.

Kiedy zaś one pobiegły,
Aby powiedzieć to uczniom,
Ujrzawszy Pana żywego,
Ucałowały Mu stopy.

Wiedząc już o tym uczniowie
Śpiesznie udali się w drogę,
By w Galilei oglądać
Najmilsze Pana oblicze.

Psalm 126

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1,7).

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”

Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: Ef 4,11-13

Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Kantyk Maryi

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was będą trwały, proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw Apostołom, spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi.
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie, Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą, daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania.
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie, Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy, dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Wymień własne intencje
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy w święto apostołów Filipa i Jakuba, i spraw, abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej i bez skazy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei

Należysz już do naszej Wspólnoty?

Uczestnictwo we Wspólnocie Aletei jest darmowe!
Możesz w każdej chwili z niego zrezygnować,
ale mamy nadzieję, że z nami zostaniesz

Zobacz, co zyskasz:

Aucun engagement : vous pouvez résilier à tout moment

1.

Dostęp do specjalnych treści i spotkań online tylko dla członków Wspólnoty

2.

Możliwość komentowania – Twoje zdanie jest dla nas ważne!

3.

Reklamy ograniczone tylko do partnerów Aletei

Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Twórz z nami międzynarodową Wspólnotę Aletei, by czynić siebie i świat lepszym!
Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail