Aleteia logoAleteia logoAleteia
niedziela 19/05/2024 |
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 29 sierpnia

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
Jezus Chrystus na krzyżu

godongphoto | Shutterstock

Redakcja - 29.08.23

Oto nasza propozycja dla członków Wspólnoty Aletei – modlitwa wieczorna, czerpiąca z Biblii i tradycji Kościoła. Oddaj Bogu przed snem siebie i wszystko, co przyniósł ten dzień.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ożywczej łaski poprzednik,
Niezłomny prawdy głosiciel
Chrystusa jasna pochodnia
I zwiastun wiecznej światłości.

Przez życie, słowa i czyny
Ukazał godność proroctwa,
A własnej śmierci pieczęcią
Potwierdził swe posłannictwo.

Uprzedził swym narodzeniem
Zrodzenie Pana doczesne
I Jego uznał pokornie
Za Dawcę mocy chrztu swego.

Męczennik, Chrzciciel i Prorok
W przelaniu krwi stał się znakiem
Niewinnej śmierci Jezusa
Co życie światu przywraca.

O pomóż, Ojcze najlepszy,
Podążać Jana ścieżkami,
By Chrystus w błogiej wieczności
Obfitą dał nam nagrodę.

Psalm 116,1b-9

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14,22).

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.

Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.

Ale wezwałem imienia Pana: *
„Panie, ratuj moje życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: Dz 13,23-25

Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach.

Kantyk Maryi

Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany; potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Boże, Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego matki, aby przygotował drogę Twojemu Synowi, daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana.
– Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Boże, Ty dałeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego, spraw, aby Kościół ukazywał Go ludziom naszych czasów.
– Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Boże, z Twojej woli Jan Chrzciciel się umniejszał, a wzrastał Chrystus, naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać.
– Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Wymień własne intencje
– Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Wzięta jest Panna Maryja do nieba,
weselą się anieli i wychwalając, błogosławią Pana.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Przeczytaj ten artykuł
bezpłatnie
Tworząc darmowe konto, uzyskasz dostęp do wszystkich artykułów Aletei bez żadnych ograniczeń. Zdobędziesz również możliwość pisania komentarzy.
Zarestruj się i czytaj za darmo
Masz już konto?

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail