Aleteia logoAleteia logoAleteia
niedziela 23/06/2024 |
Św. Józefa Cafasso
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 16 października

Artykuł dostępny tylko dla członków Wspólnoty Aletei
Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy

Fr. Lawrence OP | Flickr | CC BY-NC-ND 2.0

Redakcja - 16.10.23

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem, w naszej Wspólnocie Aletei.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ciesz się, ziemio śląska,
Raduj, cały kraju,
I wysławiaj Boga
Za Jadwigę świętą.

Pan ją dał Ojczyźnie
Jako znak swej łaski
I dar pojednania
Między narodami.

Pochodzeniem obca,
Swoim życiem nasza,
Mostem nam się stała
Nad przepaścią waśni.

Boże, połóż wreszcie
Kres odwiecznej zwadzie,
Między wrogie ludy
Wprowadź pokój błogi!

Niechaj za przyczyną
Świętej księżnej Śląska
Ludzie tego wieku
Dłoń podadzą sobie.

O Jadwigo święta,
Pełna miłosierdzia,
Otocz nas opieką
I pojednaj w Panu.

Chcemy razem z tobą
Wielbić Boga w Trójcy,
Który wszystkich ludzi
Stwórcą jest i Ojcem.

Psalm 135,1-12

Ludu na własność Boga przeznaczony… głoście dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2,9).

Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,

Którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.

Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
na własność wyłączną wybrał Izraela.

Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.

Cokolwiek spodoba się Panu, †
uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i na wszystkich głębinach.

Z krańców ziemi sprowadza chmury, †
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.

Poraził pierworodnych w Egipcie, *
wśród ludzi i wśród zwierząt.

W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

Poraził wiele narodów *
i zgładził potężnych królów:

Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,

A ziemię ich dał w posiadanie, *
w posiadanie Izraela, swego narodu.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: Jdt 8,25-26a.27

Będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, tak jak naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił z Abrahamem, i jak doświadczył Izaaka, i co spotkało Jakuba. Jak bowiem ich poddał Bóg próbie ogniowej, by doświadczyć ich serca, tak i na nas nie zesłał kary, lecz raczej dla przestrogi karci tych, którzy zbliżają się do Niego.

Kantyk Maryi

Święta Jadwiga, opiekunka Śląska, raduje się w Bogu, swoim Zbawicielu.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Przez orędownictwo świętych kobiet módlmy się do Pana za Kościół i wołajmy:
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie, przez męczennice, które siłą ducha pokonały śmierć ciała, udziel swemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach.
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie, przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeństwie, wzrastały w łasce, udziel swemu Kościołowi apostolskiej płodności.
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie, przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły i uświęcały swoją samotność, spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej miłości.
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Wymień własne intencje
– Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Panno można,
Jak wieża Dawidowa,
Na której wisi tysiąc tarcz,
Wszelka zbrojo mężnych.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Przeczytaj ten artykuł
bezpłatnie
Tworząc darmowe konto, uzyskasz dostęp do wszystkich artykułów Aletei bez żadnych ograniczeń. Zdobędziesz również możliwość pisania komentarzy.
Zarestruj się i czytaj za darmo
Masz już konto?

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail