Aleteia logoAleteia logoAleteia
sobota 24/02/2024 |
Św. Marka Marconiego
Aleteia logo
Aktualności
separateurCreated with Sketch.

Bp Pindel: Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody ma zaprzestać działalności na terenie diecezji

Bp Roman Pindel

Bp Roman Pindel | diecezjabielsko.pl

Katolicka Agencja Informacyjna - 13.02.24

Wspólnota Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) nie działa już w jedności z Kościołem diecezjalnym – uznał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel w specjalnym oświadczeniu i zalecił proboszczom i duchownym powstrzymanie się od opieki duszpasterskiej nad tą grupą oraz nieudostępnianie jej pomieszczeń kościelnych.

Wielki Post to czas modlitwy i ofiary.
Pomóż nam, abyśmy mogli służyć Ci
w tym szczególnym okresie
Wesprzyj nas

Dokument podpisany przez biskupa i opublikowany na stronie diecezji ma związek z podjętą 9 lutego uchwałą Kapituły Stowarzyszenia SECiM, dotyczącą rozwiązania Stowarzyszenia. „Diecezja Bielsko-Żywiecka oświadcza, że decyzja ta została podjęta bezprawnie i dlatego jest nieważna” – napisał biskup w oświadczeniu.

Zaprzestanie działalności

Biskup nakazał członkom SECiM zaprzestanie działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej na terenie diecezji. Poinformował, że polecił wszcząć postępowania kanoniczne wobec niektórych byłych członków zarządu SECiM z powodu zarzutów nadużyć duchowych, psychicznych i finansowych.

Ostrzegł wszystkich przed uczestnictwem w działaniach tej grupy – są one pozbawione zgody biskupa i przynoszą szkodę Kościołowi. Wezwał członków Stowarzyszenia do uznania bezprawności decyzji o rozwiązaniu, uznania nowego dyrektora i zaprzestania destrukcyjnych działań.

Jednocześnie biskup zaprosił osoby chcące kontynuować formację ewangelizacyjną do Wspólnoty prowadzonej przez ks. Przemysława Guziora. Na koniec zaapelował do członków Kapituły SECiM o powrót do jedności z Kościołem diecezjalnym.

SECiM

W lutym 2022 r. ks. Przemysław Sawa przestał być dyrektorem SECiM. Kapłan odwołał się od tej decyzji. Sprawa była procedowana w Stolicy Apostolskiej. 13 listopada 2023 roku Dykasteria ds. Duchowieństwa Stolicy Apostolskiej wydała dekret potwierdzający decyzję bp. Romana Pindla z 9 lutego 2022 roku, który odwołał ks. Sawę z funkcji dyrektora Stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. „Dykasteria potwierdziła także, że powody, dla których Biskup podjął taką decyzję, były słuszne” – zakomunikowała diecezja bielsko-żywiecka 21 grudnia 2023 r.

Licząca kilkaset osób Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody istnieje od 2006 roku. Jej inicjatorem był ks. Przemysław Sawa, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. Wspólnota podejmowała na terenie diecezji i poza nią działania ewangelizacyjne, zwłaszcza prowadząc kursy, rekolekcje i misje parafialne.

Oto cała treść najnowszego oświadczenia bp. Romana Pindla w sprawie SECiM:

Niniejsze oświadczenie wydaje się w związku z podjętą dnia 9 lutego 2024 roku uchwałą Kapituły Stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (dalej: SECiM), dotyczącą rozwiązania Stowarzyszenia. Diecezja Bielsko-Żywiecka oświadcza, że decyzja ta została podjęta bezprawnie i dlatego jest nieważna. W związku z tym podjęte zostaną stosowne kroki na gruncie prawa państwowego.

Ze względu na to, że działalność Stowarzyszenia ściśle związana jest z działalnością Wspólnoty SECiM, a członkowie Stowarzyszenia są jednocześnie wiodącymi członkami tej Wspólnoty, oświadczam, że Wspólnota ta nie działa już w jedności z Kościołem Diecezji Bielsko-Żywieckiej i jej Biskupem, dlatego na ten moment nie ma prawa określania się mianem wspólnoty katolickiej. Deklaracje członków Stowarzyszenia SECiM, że uznają decyzje Biskupa oraz jego zwierzchnictwo, nie pokrywają się z podejmowanymi przez nich działaniami. Za takie uważam m.in. nie przyjęcie przez Kapitułę skutecznie mianowanego przez Biskupa Dyrektora Stowarzyszenia. Członkowie Kapituły na zebraniu w dniu 9 lutego 2024 roku nakazali Dyrektorowi oraz dwom innym księżom należącym do Zarządu opuścić zebranie i wyjść z pomieszczenia parafialnego, w którym odbywało się spotkanie, co wywołało zgorszenie wielu wiernych. Ustanowiony przeze mnie Dyrektor Stowarzyszenia złożył rezygnację z prowadzenia Wspólnoty, ponieważ na podstawie dotychczasowego doświadczenia nie widzi możliwości dalszej współpracy ze Wspólnotą. W tej sytuacji postanowiłem nie wyznaczać żadnego innego duchownego na asystenta kościelnego Wspólnoty.

Wobec powyższego polecam wszystkim Proboszczom i innym Duchownym diecezji, aby powstrzymali się od podejmowania opieki duszpasterskiej nad tą grupą oraz by nie udostępniali jej jakichkolwiek pomieszczeń kościelnych. Wszystkim świeckim członkom Kapituły zabraniam podejmowania jakiejkolwiek działalności ewangelizacyjnej i duszpasterskiej na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Równocześnie wzywam te osoby do rezygnacji z jakichkolwiek innych funkcji kościelnych, które podejmują na terenie Diecezji, zwłaszcza pełnienia roli animatorów, formatorów, moderatorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Na niektórych byłych członkach Zarządu SECiM ciążą bardzo poważne zarzuty, które wskazała Stolica Apostolska. Dlatego poleciłem wszcząć wobec nich karne postępowanie kanoniczne. Do najważniejszych zarzutów należą: nadużycia duchowe i psychiczne wobec wielu byłych członków wspólnoty, w wyniku czego niektórzy z nich utracili wiarę albo potrzebowali specjalistycznej pomocy duchowej i psychologicznej (ponad 40 osób pokrzywdzonych zgłosiło się z prośbą o interwencję); nadużycia w zakresie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia – m.in. mające miejsce wbrew Statutowi i bez wiedzy Biskupa pozbawienie Stowarzyszenia majątku znacznej wartości; a także wielokrotne podejmowanie działań niezgodnych z innymi przepisami Statutu.

Przestrzegam wszystkich wiernych przed uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach tej grupy, ponieważ działa ona bez aprobaty Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a jej działania przynoszą szkodę Kościołowi i są źródłem zgorszenia.

Członków Stowarzyszenia wzywam po raz kolejny do opamiętania się, uznania bezprawności podjętej uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, uznania nominacji ks. Przemysława Guziora na Dyrektora Stowarzyszenia, zaprzestania działań destrukcyjnych i do zwrotu majątku prawowitemu właścicielowi – to znaczy Stowarzyszeniu SECiM.

Jednocześnie osoby pragnące kontynuować swoją formację ewangelizacyjno-modlitewną w jedności z Kościołem bardzo serdecznie zapraszam do Wspólnoty, której opiekunem jest ks. Przemysław Guzior. Działa ona w Parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej.

Świadom swojej odpowiedzialności za całość życia religijnego wiernych powierzonej mi Diecezji (KPK, kan. 392) jeszcze raz apeluję do członków Kapituły SECiM o poszanowanie prawa i powrót do jedności ze Wspólnotą Kościoła Bielsko-Żywieckiego. Wszystkich zaś wiernych proszę o modlitwę w tej sprawie.

Bp Roman Pindel Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 12 lutego 2024 roku

rk

Tags:
biskuppolski kościółprawowspólnota
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail