Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 22/05/2024 |
Św. Rity
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 4 maja

Ukrzyżowany Chrystus w drewnianej kapliczce w Wieliczce koło Krakowa

wjarek | Shutterstock

Redakcja - 04.05.24

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Hymn

Miasto dostojne, królewski Krakowie,
Wysławiaj pieśnią swojego patrona,
Który cię zawsze otaczał opieką
I bronił w każdej potrzebie.

Pan go powołał do chwały męczeństwa,
By uczestniczył w cierpieniach Jezusa,
On zaś z weselem podążył śladami
Swojego Mistrza i Króla.

Odtąd przychodzi z pomocą grzesznikom
Palonym ogniem podstępnej pokusy;
Gasi płomienie grożące zagładą
I niesie słabym otuchę.

Proś więc, Krakowie, świętego Floriana,
Którego ciało spoczywa w twych murach,
Aby cię chronił przed zła nawałnicą
I rosą łaski orzeźwiał.

Błogosławiony niech będzie na wieki
Wszechmocny Ojciec i Syn zmartwychwstały
Z Duchem Najświętszym za dar ocalenia
Od żaru wrogiej otchłani.

Psalm 32

Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4,6).

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.

Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.

Choćby nawet wezbrały wody, *
ale go nie dosięgną.

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.

„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.

Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †
można je okiełznać tylko wędzidłem, *
inaczej nie podejdą do ciebie”.

Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: Flp 4,8. 9b

Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli, a Bóg pokoju będzie z wami.

Kantyk Maryi

Florian, chwalebny wyznawca, porzucił ziemski oręż dla służby w szeregach Pana, życie swe oddał dla Chrystusa i z Nim się raduje w królestwie niebios. Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkich grzeszników pokutujących wezwałeś do nagrody życia wiecznego:
– Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew Nowego i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze.
– Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym dzięki Twej łasce wytrwaliśmy w wierze.
– Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wymień własne intencje
– Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail