Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 19/06/2024 |
Św. Romualda z Camaldoli
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 17 maja

Jezus Chrystus na starej prawosławnej ikonie

Vladimir Volodin | Shutterstock

Redakcja - 17.05.24

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Hymn

Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy.

Już dzień się chyli na zachodzie,
Wieczorny mrok spowija ziemię;
Pozostań z nami, wieczne Światło,
Na Twą obecność otwórz serca.

Niech wiara, pokój i nadzieja
Napełnią dusze Twoich uczniów,
By mogli głosić wobec świata,
Że powróciłeś w blasku chwały.

Niebawem skończy się wędrówka
I dzięki Twemu zmartwychwstaniu
Wejdziemy w progi domu Ojca,
Byś tam wieczerzał razem z nami.

Pieśń: 1 J 1,5b.7.9;2,1b-2

Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.

Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,

A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *

Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: Hbr 5,8-10

Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.

Kantyk Maryi

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Jezu Zbawicielu, Ty poniosłeś śmierć na ciele, lecz zostałeś powołany do życia przez Ducha, daj, abyśmy umierali dla grzechu i żyli mocą Ducha.
– Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.

Jezu Zbawicielu, Ty posłałeś uczniów na cały świat, aby przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, spraw, aby ci, którzy głoszą Twoje słowo, postępowali według wymagań Ducha.
– Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.

Jezu Zbawicielu, Tobie została powierzona wszelka władza na niebie i na ziemi, abyś dał świadectwo prawdzie, zachowaj w duchu prawdy serca tych, którzy nami rządzą.
– Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.

Jezu Zbawicielu, Ty wszystko odnawiasz i nakazujesz nam czuwać, dopóki nie przyjdzie Twoje królestwo, pomóż nam, oczekującym nowego nieba i nowej ziemi, tym gorliwiej zabiegać o ulepszenie obecnego świata.
– Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.

Wymień własne intencje
– Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, Tobie zawdzięczamy zbawienie i prawdziwą wolność, wysłuchaj nasze błagania i spraw, aby odkupieni Krwią Chrystusa od Ciebie czerpali życie i w Tobie znaleźli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail