Aleteia logoAleteia logoAleteia
sobota 15/06/2024 |
Bł. Jolenty
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 24 maja

Jezus Chrystus

hramikona | Shutterstock

Redakcja - 24.05.24

Wieczorem warto usiąść w ciszy przed Panem i oddać Mu wszystkie wydarzenia mijającego dnia. To dobry moment na chwilę dziękczynienia, a także na słowo „przepraszam”. Pomódlmy się razem.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Hymn

Ileż to razy łaskawa Dziewica
Szła na ratunek ludowi Chrystusa,
Kiedy za wiarę przeciwnik zawistny
Gnębił go mieczem.

Nasi przodkowie wznosili przybytki
Pełne pamiątek zwycięstwa Maryi,
Święta doroczne są także świadkami
Naszej wdzięczności.

Chwalmy Dziewicę nowymi pieśniami
Dzięki składając za Jej dobrodziejstwa,
Z wielką nadzieją, że znów dopomoże
Miastu i światu.

Czyste dziewice i dzieci niewinne,
Lud i kapłani niech sercem radosnym
Sławią Maryję, co dla nas jest Matką
Pełną dobroci.

Bogurodzico i nasza Królowo,
Wspomóż pasterzy Kościoła Bożego,
Aby w wolności karmili owczarnię
Słowem zbawienia.

Tobie, Wszechmocny i w Trójcy Jedyny
Chwała niech będzie za łaski niezmierne,
Które nam dajesz przez ręce Maryi
Wspomożycielki. Amen

Pieśń (Ap 15, 3-4)

Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, Panie.

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.

Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.

Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.

Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Ga 4, 4-5

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Kantyk Maryi

Do Ciebie wołaliśmy, święta Boża Rodzicielko, i przez Ciebie Bóg zesłał nam pomoc.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
– Wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia, daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, doznali Jej macierzyńskiej miłości.
– Wysłuchaj nas, Panie.

Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i napełniłeś Ją radością ze zmartwychwstania Twojego Syna, podtrzymuj na duchu cierpiących i umacniaj ich nadzieję.
– Wysłuchaj nas, Panie.

Wymień własne intencje
– Wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, † za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, * aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z brewiarz.pl

Tags:
modlitwa
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail