Aleteia

Anna Janiszewska

doktorantka z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracuje z kwartalnikiem „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”.