Aleteia

Tomasz Królak/KAI

Wiceprezes i zastępca redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej.