Aleteia logoAleteia logoAleteia
piątek 01/03/2024 |
Św. Feliksa III
Aleteia logo
Styl życia
separateurCreated with Sketch.

Wspaniałe wyjaśnienie Trójcy Świętej (nie tylko) dla dzieci

web2-trinite-roublev.jpg

Public Domain via WikiPedia

Edifa - 07.06.20

Niedziela po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest poświęcona Świętej Trójcy. Dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać tej okazji, by wraz z dziećmi spróbować wejść nieco głębiej w tę Tajemnicę?
Wielki Post to czas modlitwy i ofiary.
Pomóż nam, abyśmy mogli służyć Ci
w tym szczególnym okresie
Wesprzyj nas

Uroczystość Świętej Trójcy stanowi doskonałą okazję do wyjaśnienia dzieciom tej przedziwnej Tajemnicy. W pierwszej kolejności trzeba im przybliżyć słowo «Trójca». Możecie wspólnie poszukać innych wyrazów zaczynających się na ‘trój-‘, takich jak trójkołowy rowerek, na przykład. Człon ‘trój’ zakłada zatem obecność trzech elementów. W Bogu istnieją trzy Osoby. Kim one są?

Dzieci będą umiały samodzielnie to odkryć, jeżeli poprosimy je, by się przeżegnały. Szybko się zorientują, że faktycznie wymieniają trzy Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego (chyba, że dodadzą jeszcze czwarte wezwanie w postaci Amen! Wtedy trzeba im przypomnieć znaczenie tego słowa, które pojawia się przecież także na końcu każdej modlitwy).

Rozmowa o każdej Osobie z Trójcy

Istnieją trzy Osoby, ale jeden Bóg. Te trzy Osoby nie są trzema bogami. Tata, mama i dziecko, to również trzy osoby, ale jednocześnie trzy jednostki ludzkie. W przypadku Boga jest inaczej: trzy Osoby, ale jeden Bóg. To bardzo ważne, aby z naciskiem powtarzać tę prawdę, która wymaga od nas przyjęcia nie tylko na poziomie rozumu, ale również wiary. Kiedy mówimy o Bogu, kiedy mówimy, że wierzymy w Boga, że się do Niego modlimy, mamy na myśli trzy Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy Osoby odbierają jednakową cześć i chwałę. Żadna z Nich nie jest ważniejsza czy bardziej boska od pozostałych.

Oto dlaczego tak ważne jest mówić dziecku o każdej z Osób. Owszem, pozostają One tym samym Bogiem, Jedynym, ale dobrze jest zaznajomić dziecko ze wszystkimi trzema. Pewna mała dziewczynka, której mówiono głównie o Ojcu i o Synu, była bardzo zdziwiona, kiedy odkryła, że Duch Święty jest w pełni Bogiem. Jako że tak niewiele o Nim słyszała, modliła się do Niego znacznie rzadziej niż do Ojca i do Syna. Wyobrażała Go sobie jako postać drugoplanową, kogoś w rodzaju sługi Boga.

Znaleźć właściwe słowa

Z tego samego powodu trzeba bardzo jasno się wyrażać, kiedy rozmawia się z dziećmi: niektóre terminy same w sobie mogą być dwuznaczne dla maluchów. O ile jest zasadne stwierdzenie, że Duch Święty jest Duchem Jezusa, może być ono niejasne dla dziecka. Istnieje bowiem ryzyko, że zrozumie ono, iż Duch Święty nie jest Osobą odrębną od Osoby Jezusa, że jest swego rodzaju duchową cząstką Jezusa i nic poza tym.

Jak najbardziej można mówić, że Jezus jest Synem Bożym. Trzeba jednak uściślić swoje wyjaśnienie, tak, aby dziecko wiedziało, że Jezus, Syn Boży, jest Bogiem. Nie innym Bogiem niż Jego Ojciec. Jest jednym Bogiem wraz ze Swym Ojcem i Duchem Świętym. Z rozmów z dziećmi bardzo często wynika, że, owszem, wyobrażają sobie one jedynego Boga, ale tylko w jednej Osobie: Ojca. To Bóg Ojciec ma Syna, Jezusa, ożywianego przez ducha, Ducha Świętego. Naturalnie dzieci nie potrafią zrozumieć Tajemnicy Świętej Trójcy w całości. Bynajmniej nie jest to jednak powód, byśmy mieli upraszczać tę prawdę. Dorośli również nie wszystko rozumieją, a czasami rozumieją nawet mniej niż dzieci. Dlatego, że choć mają wyższy poziom inteligencji, ich wiara jest często bardziej zachowawcza i skostniała.

Oczyma wiary można dostrzec Trójcę Świętą

Poza tym, kiedy stajemy wobec Tajemnicy, Bóg nie mówi nam: „Odsuń na bok twoją inteligencję, nie próbuj zrozumieć”. Przeciwnie: skoro obdarzył On ludzi inteligencją, to w tym celu, aby się nią posługiwali i ją rozwijali we wszystkich dziedzinach. Należy zatem używać swego rozumu, z całą pokorą i świadomością własnych ograniczeń. Bóg mówi: „Wierz. Zaufaj”. A ta wiara pozwala poznać prawdy, do których samą inteligencją dotrzeć nie można.

Jeśli w obliczu Tajemnicy jedynego Boga w trzech Osobach powiemy sobie: „To niemożliwe. Coś podobnego nie może istnieć. Myślenie, że to prawda jest żałosne”, pozostaniemy na poziomie naszej skromnej i bardzo ograniczonej inteligencji, a w naszej percepcji otaczającego świata będziemy się ślizgać po powierzchni. Jeżeli wierzymy, jeżeli zgodzimy się uznać rzeczywistość, która nas przewyższa, możemy przeniknąć w głąb Tajemnicy.

Oczyma wiary jesteśmy w stanie ujrzeć Trójcę Świętą i już teraz Ją kontemplować w oczekiwaniu na dzień, kiedy to ujrzymy Ją twarzą w twarz. Patrząc na Trójcę Świętą, widzimy, że Bóg jest miłością: Ojciec miłuje Syna, który miłuje Ojca, a z tej miłości wypływa Duch Święty. Aby pomóc dzieciom przekroczyć próg Tajemnicy Trójcy Świętej, nie wystarczy im powiedzieć, że jest jeden Bóg w trzech Osobach. Trzeba dodać: trzech Osobach, które się miłują. Sensem Świętej Trójcy jest ta nieskończona miłość, która nieustannie krąży pomiędzy trzema Osobami.

Christine Ponsard


JULIAN OF NORWICH

Czytaj także:
„Wszystko będzie dobrze”. Tak Bóg powiedział Julianie, tak mówi tobie


EUCHARIST

Czytaj także:
W Eucharystii staje się obecny nie tylko Chrystus, nie tylko On sam

Tags:
dzieciTrójca Święta
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej