Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 22/05/2024 |
Św. Rity
Aleteia logo

Klauzula informacyjna dla Darczyńcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: „Dane osobowe”) jest Aleteia SAS, 57, rue Gaston Tessier 75019, Paryż, Francja („Administrator”).
 2. Pani / Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i właściwych przepisów prawa podatkowego; Pani / Pana Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów kontaktowych, na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W dowolnym momencie może Pan / Pani skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych dla celów kontaktowych.

 1. Pozyskanie Pani / Pana Danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, dane adresowe i numer rachunku bankowego następuje w związku z dokonaniem wpłaty darowizny na portal Aleteia.pl i jej zaksięgowaniem na subkoncie założonym przez Fundację na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej z siedzibą w Warszawie.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania wpłaty darowizny zgodnie z instrukcjami podanymi na naszej stronie.
 3. Dane osobowe przechowujemy przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktu z darczyńcą przechowujemy nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami Pani / Pana Danych osobowe mogą być:
 5. Fundacja na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej z siedzibą w Warszawie,
 6. Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 7. bank, z którym fundacja, o której mowa w ust. 6a, zawarła umowę o świadczenie usług bankowych, na podstawie której utworzone zostało subkonto do wpłat,
 8. podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i utrzymania systemów informatycznych Administratora lub podmiotu przetwarzającego,
 9. podmioty świadczące usługi związane z wysyłką przesyłek pocztowych, w celu wysyłki listów z podziękowaniami za dokonane wpłaty.
 10. Informujemy, że ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 11. Nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników Serwisu w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.