Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 23/04/2024 |
Uroczystość św. Wojciecha
Aleteia logo

Regulamin zamieszczania komentarzy

Przestrzeń służąca do zamieszczania komentarzy stanowi integralną część publikacji on-line zamieszczanych na portalu Aleteia, z tą tylko różnicą że autorami zamieszczanych w niej tekstów nie są dziennikarze, lecz sami Czytelnicy portalu. Powyższe nie jest jednak równoznaczne ze zdjęciem odpowiedzialności prawnej za publikowane w ww. przestrzeni treści z osoby Dyrektora do spraw publikacji portalu Aleteia, który tym samym, w myśl przepisów prawa, odpowiada za ich zawartość merytoryczną i charakter przed właściwymi organami sądowniczymi. Pozwalamy sobie natomiast zwrócić uwagę naszych Czytelników na fakt, iż są oni jedynymi osobami, na których spoczywa odpowiedzialność intelektualna oraz odpowiedzialność moralna za treść zamieszczanych przez nich komentarzy. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich Czytelników portalu Aleteia o dołożenie wszelkich starań o to, aby zamieszczane przez nich komentarze świadczyły o godności samych Czytelników, godności portalu Aleteia oraz godności sprawy, o którą zabiegamy, a którą jest nasze chrześcijańskie przesłanie.

1 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny dotyczyć artykułu, pod którym są zamieszczane, lub też odnosić się do komentarza zamieszczonego wcześniej przez innego Czytelnika.
   ✓  Nie dopuszcza się zamieszczania rozważań o charakterze ogólnym lub szczegółowym, które dotyczyłyby innego tematu niż temat poruszony w artykule.
   ✓  Zabrania się zamieszczania komentarzy zawierających treści propagujące inne środki przekazu, stowarzyszenia, grupy, wspólnoty itp.

2 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny być poparte odpowiednią argumentacją.
    ✓  Nie dopuszcza się w związku z tym zamieszczania ocen i sądów mających postać frazesów (np. „Ten artykuł jest do niczego!”), pozbawionych poważnego uzasadnienia i udokumentowania.

3 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny być zrozumiałe i napisane z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny.

4 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny być sporządzane w stylu nacechowanym rozwagą, umiarem, uprzejmością i godnością.
    ✓  Zabrania się zamieszczania komentarzy zawierających treści wulgarne, agresywne, obelżywe i świętokradcze, a także komentarzy zawierających treści obraźliwe, oczerniające czy też wypowiedzi o charakterze pornograficznym.

5 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny być krótkie i mieścić się w wyznaczonym limicie znaków.
    ✓  Administrator portalu nie będzie dopuszczał do publikacji komentarzy o objętości przekraczającej 1500 znaków ze spacjami.

6 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników mogą zawierać linki, o ile będą spełnione określone warunki.
    ✓  Linki nieodsyłające do wartościowych stron i portali, a także linki do stron i portali o charakterze handlowym oraz linki niezwiązane tematycznie z zawartością treściową komentowanego artykułu nie będą dopuszczane do publikacji.

7 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny być redagowane w duchu braterstwa i miłosierdzia.
    ✓  Zabrania się zamieszczania komentarzy zawierających treści nieżyczliwe, nawołujących do przemocy oraz zawierających przejawy nienawiści.

7 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników nie mogą w żaden sposób być sprzeczne z obowiązującym prawem.
     ✓  Zabrania się zamieszczania komentarzy zawierających treści obelżywe, oczerniające, oszczercze i rasistowskie, jak również wszelkich komentarzy mogących stanowić naruszenie praw osobistych osób trzecich, naruszenie ładu publicznego bądź naruszenie dobrych obyczajów.

8 – Komentarze zamieszczane przez Czytelników powinny być redagowane z poszanowaniem przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej.
     ✓  Zabrania się zamieszczania komentarzy zawierających treści noszące znamiona plagiatu oraz komentarzy zawierających cytaty przekraczające objętościowo 10 linijek tekstu cytowanego, z wyjątkiem tekstów należących do domeny publicznej.

9 – Członkowie redakcji portalu Aleteia oraz wybrani przez nich moderatorzy zastrzegają sobie prawo do niepublikowania lub usuwania już po ich opublikowaniu wszelkich komentarzy, które ich zdaniem nie wydają się być zgodne z literą i duchem zasad wyrażonych w niniejszym „Regulaminie zamieszczania komentarzy”.

10 – Niniejszy „Regulamin zamieszczania komentarzy” stanowi kompendium przyjętych przez portal Aleteia Ogólnych zasad korzystania z portalu: artykuł 4. Prosimy o zapoznanie się z ww. zasadami w celu uzyskania bardziej wyczerpujących i bardziej szczegółowych informacji na ten temat.