5 / 10
Rafał
To również jest hebrajskie imię teoforyczne: „rapha-el” (Bóg uzdrawia”). Archanioła Rafała poznajemy w biblijnej Księdze Tobiasza, w której najpierw pojawia się w ludzkiej postaci jako towarzysz i opiekun młodego Tobiasza, a później przedstawia się jako „jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”. Znamy jeszcze trzech innych Rafałów wyniesionych na ołtarze: franciszkanina bł. Rafała Chylińskiego (1694-1736), inżyniera i karmelitę bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907) oraz rodowitego mieszkańca Madagaskaru bł. Raphaela-Louisa Rafiringę (1856-1919).
+

© Natalie Halson | Facebook | Fair Use