6 / 10
Gabriel
To imię („geber-el”) dosłownie oznacza: „Bóg zwycięża” albo „mąż Boży”. Archanioł Gabriel pojawia się w Piśmie Świętym w Księdze Daniela, gdzie wyjaśnia Danielowi sen i przepowiednię, a w Ewangelii zwiastuje Maryi narodzenie się Jezusa i zapowiada Elżbiecie narodzenie się Jana Chrzciciela. Jeśli chcecie dać synowi to imię, możecie również wybrać mu na patrona Włocha, który zmarł w wieku 24 lat w opinii świętości – św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, czyli Franciszka Possentiego (1838-1862); albo św. Gabriela Lalemanta (1610-1649), francuskiego jezuitę, który prowadził misje wśród Indian w Ameryce Północnej.
+

© Halfpoint | Shutterstock