10 / 10
Natalia
„Cenię i kocham zgrzebny habit brata Alberta, ale równie bliski jest mi święty w smokingu i święta w sukni balowej lub sportowym kostiumie” – zapisała w swoich notatkach bł. Natalia Tałasiewicz (1906-1945). Inteligentna, wykształcona, energiczna, żywo zainteresowana sprawami swoich czasów, była mocno zakorzeniona w świeckim życiu, które – jak wierzyła – może być świętym życiem. Była nauczycielką i poetką, działała na wielu polach. W czasie II wojny światowej wyjechała jako pełnomocnik emisariusz Rządu Londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by pomagać przerażonym i zagubionym pracownikom przymusowym. W wyniku dekonspiracji została aresztowana i po torturach wysłana do obozu w Ravensbrück, gdzie zginęła.
+

© Pexels | CC0