1 / 10
Piotr (z greki „skała)
Szymon Piotr jest pierwszym z uczniów, który uznał Chrystusa za Mesjasza. Jezus dał mu imię Piotr, czyli ten, na którym można się oprzeć. Otrzymał misję prowadzenia kościoła: „Jesteś Piotr (czyli opoka) i na tej opoce zbuduję mój kościół”. (Mateusz 16, 18-19)
+

© fot. Shutterstock