10 / 10
Tomasz (z aramejskiego „bliźniak”)
Tomasz jest jednym z dwunastu uczniów, których na początku publicznej działalności wybrał Jezus na apostołów. Zawdzięcza sławę zwątpieniu w zmartwychwstanie Jezusa: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Tomasz ewangelizował Indie, gdzie jest uznawany za założyciela Kościoła malabarskiego. Umarł jako męczennik.
+

© fot. Shutterstock