2 / 10
Paweł (z łaciny „mały”)
Paweł, prześladowca chrześcijan, nawrócił się w drodze do Damaszku. Podjął dalekie ewangelizacyjne podróże, głosił dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa, którego nie znał, ale któremu całkowicie się poświęcił. „Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna”. (Pierwszy list do Koryntian, 10)
+

© fot. Shutterstock