3 / 10
Tymoteusz (z greki „ten który czci Boga”)
Tymoteusz był nieodłącznym towarzyszem Pawła, który potrzebował pomocnika. Syn Żydówki chrześcijanki i Greka. Św. Paweł zabierał go na misje ewangelizacyjne i traktował jak duchowego następcę i syna.
+

© fot. Shutterstock