4 / 10
Łukasz (z łaciny „światło”)
Autor księgi Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Pisał do pewnego Teofila: „Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba”. (Dzieje Apostolskie 1,1)
+

© fot. Shutterstock