6 / 10
Gabriel (z hebrajskiego „mężczyzna, człowiek Boży”)
Obok Rafaela i Michała jeden z trzech archaniołów, którzy „zapowiadają największe tajemnice”. Gabriel zwiastuje Maryi przyjście Mesjasza. „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida”. (Łuk. 1, 11-38),Gabriel (z hebrajskiego „mężczyzna, człowiek Boży”)
+

© fot. Shutterstock