10 / 10
Jeremiasz: imię wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „wywyższony przez Boga”. Nosił je jeden z czterech proroków większych, syn arcykapłana Chilkiasza. Zapowiadał spustoszenie Jerozolimy i Judy. Działał przez czterdzieści lat. Jest autorem wyznania: „Uwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść” (Jr 20, 7) / © Shutterstock 10/10
+