2 / 10
Lea: to imię pochodzące od hebrajskiego Le'ah nosiła córka Labana, żona Jakuba. Była starszą siostrą Racheli, w której zakochał się ich kuzyn Jakub. Zgodnie z prawem, starsza córka powinna jako pierwsza wyjść za mąż, dlatego to właśnie ona została najpierw wydana za Jakuba. Lea urodziła sześciu synów i córkę Dinę. Jej historia została opowiedziana w Księdze Rodzaju / © Unsplash 2/10
+