5 / 10
Milka: w Biblii nosiła to imię córka Harana, bratanica Abrahama, siostra Lota i Jiski. Była żoną swojego stryja Nachora, babką Labana i Rebeki. Urodziła ośmiu synów. Jej historię znaleźć można w Księdze Rodzaju / © Shutterstock 5/10
+