7 / 10
Absalom (Absalon): wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg jest pokojem”. W Biblii nosił je syn króla Dawida. W ramach odwetu za gwałt na siostrze Tamar, zamordował swojego przyrodniego brata Amnona. Po latach wygnania zbuntował się przeciw ojcu i ogłosił się królem. Wojska Dawida pokonały go jednak. Uciekając na mule, zaczepił włosami o gałąź dębu. Wiszącego na drzewie znalazł go dowódca wojsk Dawida i przebił mu serce (2 Księga Samuela) / © Shutterstock 7/10
+