9 / 10
Kaleb: to imię nosił syn Jefunnego, ojciec Ira, Eli, Naama i Aksy. Był jedynym człowiekiem powyżej dwudziestego roku życia, który podczas 40-letniej wędrówki do Kanaanu nie sprzeniewierzył się Bogu. Mógł zatem wejść do Ziemi Obiecanej / © Shutterstock 9/10
+