1 / 10
Maria: Źródło tego imienia jest niepewne, ale prawdopodobnie pochodzi od hebrajskiego Miriam albo aramejskiego Maryam. Znaczenia są różne: od „goryczy do „ukochanego dziecka”. Maryja była tą jedyną, wybraną przez Boga, żeby urodzić Jego Syna, Jezusa. Mimo zaskoczenia, była zawsze posłuszna temu, co Bóg jej obiecał, podobnie jak jej narzeczony Józef. Oboje wiedzieli, że to, co się jej przydarzyło, było Boskie. Jej imię jest wymienione w Ewangelii i Dziejach Apostolskich.
+