2 / 10
Elżbieta: Niektóre ze znaczeń tego imienia to: „poświęcona Bogu” i „Bóg jest moją przysięgą”. Elżbieta poślubiła kapłana Zachariasza i oboje byli uznawani za ludzi sprawiedliwych. Była też matką Jana Chrzciciela. Jego poczęcie zostało uznane za cud, ponieważ była już starsza i niepłodna. Elżbieta i Maryja były krewnymi, a ich historię znajdziemy w Ewangelii wg św. Łukasza.
+