3 / 10
Anna (Hanna): Najbardziej znaną biblijną historię o Annie można znaleźć w Księdze Samuela. Jej imię oznacza „pełna łaski” albo „pełna gracji”. Anna była jedną z żon Elkany. Była bezpłodna. Inna żona, Peninna, urodziła mężowi dzieci, co bardzo smuciło Annę. Ciągle jednak się modliła, utrzymując wiarę w Boga. W swoich modlitwach o dziecko Anna mówiła Bogu, że jeśli On spełni jej prośbę, dziecko będzie należało do Niego. Tak się stało. Anna urodziła Samuela. Tradycja nadaje to samo imię matce Błogosławionej Dziewicy Maryi. Ona także poczęła dziecko po dekadach bezpłodności.
+