7 / 10
Rebeka: „Ta, która jednoczy”. Żona Izaaka, matka Jakuba i Ezawa. Rebeka została wybrana na żonę Izaaka, kiedy Abraham (jego ojciec) wysłał swojego sługę do ziemi rodzinnej, by wśród krewnych poszukał żony dla syna. Sługa wołał do Boga o znak, a działania Rebeki odzwierciedliły dokładnie to, o co prosił: kobieta miała zaoferować mu i jego wielbłądom wodę. Historia Rebeki znalazła się w 24. rozdziale Księgi Rodzaju.
+