8 / 10
Sara: „Księżniczka”. W Biblii Sara nosiła najpierw imię Saraj. Na rozkaz Boga zostało ono jednak zmienione. Sara poślubiła Abrama, którego imię także zostało zmienione na Abraham. Była bezpłodna do 99. roku życia, kiedy, dzięki łasce Boga, poczęła Izaaka. Więcej o niej dowiesz się z 12. rozdziału Księgi Rodzaju.
+