9 / 10
Talita: „Dziewczynka”. Imię nie oznacza szczególnej bohaterki, ale jest słowem, które ma w Ewangelii wg św. Marka szczególne znaczenie (rozdz. 5). Jezus mówi tam dziewczynce, która umarła, żeby wstała. „Ująwszy dziewczynkę za rękę rzekł do niej: <>, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!”.
+