11 / 11
I najważniejsze… Co wynika z bliskości z Bogiem
Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, nie zapominaj o tym! Wzywa nas do najlepszego: naszą rolą jest stawać się lepszymi, bliższymi Bogu poprzez nasze myśli i czyny. Będziesz doskonała, jeśli twoja twarz, słowa i czyny odzwierciedlą obraz Boga, jaki nosisz w sercu. Promieniuj duchową siłą, którą masz w sobie.
+