2 / 10
Cud świata
W 2007 r. głosy milionów osób zdecydowały o uznaniu Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro za jeden z Siedmiu Cudów Świata, obok rzymskiego Koloseum, Wielkiego Muru Chińskiego czy innych ważnych budowli. Niewątpliwie na honorowy tytuł pomnik Chrystusa Odkupiciela zasługuje z powodu swych rozmiarów, jak i ze względu na znaczenie, jakie ma dla katolików w Brazylii i na całym świecie.
+

© EAST NEWS