3 / 10
9 lat wytężonej pracy
Budowa pomnika rozpoczęła się w 1922 r. i zakończyła w 1931 r. Dlaczego tak długo? Nie tylko z powodu ogromnych rozmiarów. Przyczyniły się do tego także specyfika terenu, trudny dostęp do miejsca budowy i bujna roślinność porastająca wzgórze. Chociaż Kościół katolicki dał dużą część potrzebnych funduszy, aby zebrać całość niezbędnej sumy, potrzebna okazała się również pomoc finansowa brazylijskich katolików. W ciągu tych 9 lat pojawiło się także wiele zmian, zarówno jeśli chodzi o kształt projektu, jak i o materiały użyte do jego realizacji.
+

© EAST NEWS