6 / 10
Nieznośny klimat
Zarówno deszcze, jak i silne wiatry regularnie uszkadzają płyty monumentu, dlatego musi być on nieustannie naprawiany. Jednak jednym z najpoważniejszych problemów, wynikającym z samego jego kształtu i rozmiarów, są pioruny. Przykładowo, przed mundialem w 2014 r. piorun odłamał koniec jednego z palców figury Chrystusa.
+

© EAST NEWS